NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o., Zakład Patologii Kielce - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o., Zakład Patologii Kielce
NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o., Zakład Patologii Kielce NZOZ ZAKŁAD PATOLOGII Sp. z o.o.


Adres:
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 70
Tel.: 41 368 47 87
Fax: 41 366 17 81
e-mail: urbaniak@complex.com.pl


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Spółka z o.o. powstał w roku 1991 jako Pracownia Histopatologii utworzona przez Dr n. med. A. Stefanowa-Urbaniak, specjalistę patomorfologii i histopatologii onkologicznej. W styczniu 1994 Pracownia została wpisana do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Świętokrzyskiego. W ciągu kolejnych lat jakość i terminowość naszej pracy powodowały stały wzrost liczby naszych kontrahentów i zatrudnienie kolejnych specjalistów. W roku 2007 Pracownia uległa przekształceniu w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Sp. z o.o. zarejestrowana w KRS pod nr 0000269631. Aktualnie w skład Zakładu Patologii wchodzą Pracownie: Histopatologii, Cytologii, Biopsji Cienkoigłowej Aspiracyjnej, Cytodiagnostyki Ginekologicznej, Immunohistochemii i Transmed. W Pracowniach wykonywane są badania histopatologiczne, cytologiczne i immuno-histochemiczne. W gabinetach Zakładu wykonuje się biopsje aspiracyjne cienkoigłowe pod kontrolą cyfrowego aparatu USG i pobiera materiał do cytologii ginekologicznej według obowiązujących standardów.

Więcej informacji i zakładzie dostępne na naszej stronie internetowej http://nowa.patologia.pl/

Zapraszamy !!!
Słowa kluczowe: zakład patologii kielce, onkologia kielce, cytologia ginekologiczna kielce, profilaktyka kielce, biopsja kielce, badanie piersi kielce, badania kielce, cytologia kielce, urbaniak kielce, patomorfologia kielce


Kategorie: Zdrowie i Uroda » Ginekologia
Zdrowie i Uroda » Przychodnie i Ośrodki Zdrowia


Oferta
Oferta obejmuje:
Wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych, imunohistochemicznych i imunocytochemicznych.
Odbieranie materiałów do badań i dostarczanie wyników badań w ciągu 48-72 godzin od dnia otrzymania materiału w siedzibie Zakładu.
Udostępnianie własnych pojemników transportowych i druków skierowań na koszt Zakładu.
Dostarczanie wyników badań dla materiałów utrwalonych, w rutynowym procesie histopatologicznym w ciągu 48-72 godzin od dnia dostarczenia materiału do siedziby Zakładu.
Wykonywanie szerokiej gamy dodatkowych badań histo-i immunohistochemicznych.
Wykonywanie badań śródoperacyjnych na terenie miasta Kielce i w odległości do 60 km po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, co najmniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem oraz w nagłych przypadkach – do półgodziny od zgłoszenia telefonicznego w godz. 10:00 -18:00.
Całodobowy dostęp do przeglądu i wydruku kopii wyników badań na serwerze Zakładu po wprowadzeniu loginu i hasła nadanych przez Zakład.
Wysyłanie faxem wyników pilnych dla szpitali nieskomputeryzowanych lub informacja telefoniczna w przypadku badań śródoperacyjnych.
Udostępnianie preparatów i reprezentatywnego bloczka parafinowego celem konsultacji i/lub leczenia Pacjenta w innym ośrodku poza jednostką kierującą materiał na badanie.
Wykonywanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej pod kontrolą USG z dokumentacją obrazową (BACC) piersi, tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych i innych guzów w Gabinecie Biopsji Cienkoigłowej Zakładu.
Ocena preparatów z biopsji (BACC) wykonanych poza Zakładem Patologii.
Ocena mikroskopowa bioptatów wątroby i stercza.
Wykonywanie sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi i wydaniem opinii o przyczynie zgonu na terenie miasta Kielce i w odległości do 60km.
Wykonywanie badań cytologicznych płynów ubogokomórkowych z jam ciała: opłucnej, osierdzia, jamy otrzewnowej, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego z użyciem miliporów.
Pobieranie materiału do badań cytologii złuszczeniowej ginekologicznej i biocenozy pochwy w Gabinecie Ginekologicznym Zakładu.
Ocena preparatów z cytologii złuszczeniowej ginekologicznej pobranych w Zakładzie i poza nim w standardzie The Bethesda 2001 System.
Wykonywanie oceny preparatów z cytologii złuszczeniowej ginekologicznej dla NFZ w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
Konsultowanie preparatów histologicznych i cytologicznych wykonanych w innych ośrodkach.

    Dane adresowe:
  • Jagiellońska 70
  • 25-734 Kielce
  • Świętokrzyskie
  • Dane kontaktowe:
  • nowa.patologia.pl
  • E-mail: urbaniak@complex.com.pl
  • Telefon: +48 (41) 368 47 87 600 770 770
  • Fax: +48 (41) 366 17 81

Lokalizacja firmy na mapie: