Geoplan S.C - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Geoplan S.C
Geoplan S.C Przedsiębiorstwo Usług Mierniczych "GEOPLAN" s.c. B. Jarzyna, K. Laskownicki

O Firmie:

Przedsiębiorstwo Usług Mierniczych GEOPLAN powstało w styczniu 1991 roku jako spółka cywilna stanowiąca kontynuację Pracowni Geodezyjnej Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Katowicach, która prowadziła obsługę geodezyjną budowy Drogowego Przejścia Granicznego w Cieszynie - Boguszowicach. Obsługa geodezyjna DPG obejmowała prace związane z budową mostu wykonywanego metodą ciągłego nasuwania z dwóch stanowisk wytwarzania, budową platformy odpraw celnych po polskiej i czechosłowackiej stronie granicy oraz odcinka drogi ekspresowej od DPG do węzła Pastwiska. Współwłascicielami firmy zostało czterech geodetów, którzy poprzednio pełnili funkcje kierowników zespołów pomiarowych. Spółka zatrudniała wówczas dwóch pracowników - pomiarowych. Pierwszą siedzibę przedsiębiorstwa GEOPLAN stanowił barak udostępniony przez przedsiębiorstwo DROMEX CIESZYN, na rzecz którego wykonywano większość usług pomiarowych.

Dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem DROMEX CIESZYN prowadzścym budowy dróg i mostów na terenie Polski południowej firma GEOPLAN miała możliwości szybkiego rozwoju. DROMEX zakupił dla GEOPLANU teodolit elektroniczny T1010 z nasadką dalmierczą DI 1600 i rejestratorem danych GRE 4. Sprzęt ten w tym okresie był jednym z najlepszych dostępnych na rynku. W oparciu o zawartą pomiędzy firmami umowę leasingową sprzęt został spłacony w okrasie czterech lat. Oprócz współpracy z DROMEXEM CIESZYN przedsiębiorstwo wykonywało usługi dla innych zleceniodawców, dlatego też w czerwcu 1991 roku uruchomiona została, w ramach spółki, druga pracownia geodezyjna w lokalu przy ul. Fredry w Cieszynie i zatrudniono następnych pracowników. W roku 1992 pracownię tą przeniesiono na ulicę Bobrecką do budynku Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych "INWESTUS", w którym mieąci się do dnia dzisiejszego.

Dzięki solidnie i terminowo wykonywanym usługom P.U.M. GEOPLAN zyskiwało nowych klientów co sprzyjało szybkiemu rozwojowi firmy. Skutkowało to zakupami sprzętu pomiarowego, komputerów oraz wzrostem zatrudnienia, które w zależnośści od potrzeb kształtowało się na poziomie od 4 do 14 osób. Otworzono dodatkowe punkty obsługi klienta w Strumieniu, Chybiu, Zebrzydowicach i Istebnej.

W dniu dzisiejszym spółkę prowadzi dwóch współwłaścicieli, którzy zatrudniają dziesięciu wykwalifikowanych pracowników, w tym ośmiu inżynieryjno - technicznych oraz dwóch pomiarowych i utrzymują punkty obsługi klienta w Strumieniu i Chybiu.

Firma używa elektronicznego sprzętu geodezyjnego tylko renomowanej firmy Leica takiego jak:
system Leica GPS 1200 Smart Rover
tachimetr elektroniczny Leica TS09 Power - 3"
tachimetr elektroniczny Leica TCR 803 Power
tachimetr elektroniczny Leica TC 407
tachimetr elektroniczny Leica TC 605L
teodolit Leica Wild T1010 z nasadką dalmierczą Leica Wild DI 1600 i rejestratorem danych GRE 4
niwelator elektroniczny Leica NA 3000
niwelator Wild NAK2 z nasadką do niwelacji precyzyjnej Wild GPM3

W ramach działalności socjalnej współwłaściciele organizują wypoczynek dla swoich pracowników i ich rodzin, taki jak coroczne spotkania wigilijne, kuligi, ogniska oraz wycieczki górskie.

źródło: http://www.geoplan.yoyo.pl/
Słowa kluczowe: usługi kartograficzne Cieszyn, GEOPLAN Cieszyn, kartografia Cieszyn, usługi geodezyjne Cieszyn, geodezja Cieszyn, pracownia geodezyjna Cieszyn


Kategorie: Budownictwo » Technologie Budowlane
Budownictwo » Geodezja i Kartografia
Budownictwo » Biura Architektoniczne


OFERTA:

Podziały nieruchomości
Rozgraniczenia
Wznowienia granic
Dokumentacje do celów prawnych
Udzielanie informacji w zakresie gospodarki nieruchomościami
Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
Opracowanie map do celów projektowych
Pomiary powykonawcze
Obsługa inwestycji w zakresie budownictwa drogowego, mostowego i kubaturowego
Pomiary i badanie pionowości obiektów wysokich
Pomiary odkształceń pod próbnymi obciążeniami obiektów inżynierskich
Opracowanie map cyfrowych
Digitalizacja i wektoryzacja map analogowych
Usługi kartograficzne
Inne pomiary i wytyczenia
Kolorowe wydruki wielkoformatowe ploterem OCE CS2236

    Dane adresowe:
  • Bobrecka 1 lok. 105 - 108
  • 43-400 Cieszyn
  • Śląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.geoplan.yoyo.pl
  • E-mail: geoplan91@op.pl
  • Telefon: +48 (33) 852 20 33 +48 501 213 407: +48 502 699 607
  • Fax: +48 (33) 852 14 11

Lokalizacja firmy na mapie: