Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

O Instytucie:


Instytut Technologiczno- Przyrodniczy (ITP) z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.

źródło: http://www.itep.edu.pl/
Słowa kluczowe: utylizacja, odwodnienia, eksploatacja urządzeń technicznych w rolnictwie, powodzie, ograniczanie emisji gazów, odnawialne źródła energii, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach: inżynieria rolnicza, podtopienia, technologia produkcji pasz, konstrukcja budowli i urządzeń wodnych, odpady komunalne, deficyt wody, technologia sanitacji wsi, inżynieria wodno-melioracyjna, melioracje rolne i wodne, drogi rolnicze, budownictwo wiejskie, agroenergetyka, ochrona przyrody, osady ściekowe, gospodarka wodno-ściekowa, bilanse wodne, inżynieria materiałowa, gospodarka na trwałych użytkach zielonych, ochrona przeciwpowodziowa, nawodnienia, bioenergetyka, ochrona jakości wody


Kategorie: Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe


ITP Oddział Warszawa

ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 22 542 11 00
fax 22 542 11 50


ITP Oddział Poznań

ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
tel. 61 820 33 31
fax. 61 820 83 81
www.itep.poznan.pl

    Dane adresowe:
  • Falenty, al. Hrabska 3
  • 05-090 Raszyn
  • Mazowieckie
  • Dane kontaktowe:
  • www.itep.edu.pl
  • E-mail: itp@itp.edu.pl
  • Telefon: +48 22 628 37 63
  • Fax: +48 22 735 75 06

Lokalizacja firmy na mapie: