INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach


Instytut Materiałów Ogniotrwałych
jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową wyspecjalizowaną w zakresie ceramicznych materiałów wysokotemperaturowych, przetwórstwa surowców ilastych i węglanowych oraz ich zastosowania w ochronie środowiska.
Instytut realizuje prace w pełnym cyklu: od badań naukowych, poprzez stosowanie i prace rozwojowe do wdrożenia. Wykonuje ekspertyzy oraz udziela konsultacji naukowo-technicznych, jak również upowszechnia wyniki swoich badań i prac rozwojowych.
W Instytucie realizuje się następujące główne kierunki badawcze:

- nowe wysokotemperaturowe tworzywa ceramiczne o kontrolowanej mikrostrukturze i teksturze, w tym izolacje wysokotemperaturowe;
- ceramiczne tworzywa makro- i mikroporowate do rafinacji ciekłych metali i separacji układów koloidalnych;
- technologii wytwarzania ceramiki specjalnej, tlenkowej i nietlenkowej, spieków ceramika - metal i zwartej bioceramiki;
- kompozyty z osnowš ceramiczną (CMC), aktywne proszki ceramiczne;
- monolityczne materiały ogniotrwałe, torkretowanie i spawanie ceramiczne, nowe spoiwa;
- optymalizacja warunków stosowania materiałów ogniotrwałych;
- ograniczenie szkodliwego oddziaływania na otoczenie w procesach wytwarzania ceramiki, utylizacja odpadów stałych, recykling;
- nowe metody badań surowców i materiałow ceramicznych.

Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
wykonuje badania zgodnie z obowiązującymi normami lub metodami uzgodnionymi ze zleceniodawcą i wydaje świadectwa oraz orzeczenia dotyczące jakości dostarczonych do badań materiałów.
Laboratorium jest akredytowane, posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 097 Polskiego Centrum Akredytacji, sygnatariusza EA MLA, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej IMO
wydaje m.in. miesięcznik "Przegląd Dokumentacyjny Materiałów Ogniotrwałych i Ceramiki Specjalnej" obejmujący rocznie około 1300 tytułów z literatury światowej i patentów. Ponadto przyjmuje zlecenia na zestawienia literaturowe, opracowania i wydawnictwa informacyjne dotyczące materiałów ogniotrwałych i ceramiki specjalnej.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych
współpracuje z około 850 zakładami produkcyjnymi
i organizacjami działającymi w następujących dziedzinałach gospodarki:

- przemyśle: cementowym, stoczniowym, odlewniczym, szklarskim i ceramicznym, koksowniczym, chemicznym, spożywczym,
- metalurgii żelaza i stali,
- hutnictwie metali nieżelaznych (Cu, Al, Zn),
- spawalnictwie,
- energetyce,
- rolnictwie,
- ochronie środowiska i w innych.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych jest członkiem następujących sieci i konsorcjów:

- AMAS-ISN Nowoczesne materiały i konstrukcje: mikrostruktury: modelowanie, niezawodność, zastosowanie,
- ADMA-NET Zaawansowane materiały, elementy i przyrządy dla potrzeb elektroniki, automatyki i robotyki, informatyzacji i telekomunikacji oraz medycyny,
- ENVITECH-NET Technologie ochrony środowiska,
- Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii,
- Konsorcjum ZMF-FAMA - "Advanced Functional Materials and Their Applications",
- Europejska Sieć Konsorcjów NANOTECHNOLOGY,
- Polska Platforma Technologii Stali,
- POLLAB,
- Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych.
Słowa kluczowe: laboratorium badań materiałów ogniotrwałych Gliwice, materiały wysokotemperaturowe Gliwice, instytut szkła Gliwice, instytut materiałów ogniotrwałych Gliwice, instutut ceramiki Gliwice, instytut materiałów ogniotrwałych Gliwice, badnia naukowe Gliwice; wykonywanie ekspertyz Gliwice, przetwórstwo surowców Gliwice, konsultacjie naukowo-techniczne Gliwice, instutut ceramiki Gliwice, instytut maretiałów budowlanych Gliwice


Kategorie: Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe


Jesteśmy jedyną w Polsce jednostką naukowo-badawczą i wdrożeniową pokrywającą swoim obszarem działania wszystkie dziedziny nauki i przemysłu związane z przetwórstwem surowców niemetalicznych, technologią produkcji materiałów ceramicznych i szkła, materiałów ogniotrwałych, mineralnych materiałów budowlanych, spoiw mineralnych oraz wyrobów betonowych.

    Dane adresowe:
  • ul. Toszecka 99
  • 44-100 Gliwice
  • Śląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.icimb.pl
  • E-mail: info_gliwice@icimb.pl
  • Telefon: 32 270 18 01, 32 270 19 18
  • Fax: 32 270 19 34

Lokalizacja firmy na mapie: