INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach


Instytut Materiałów Ogniotrwałych
jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową wyspecjalizowaną w zakresie ceramicznych materiałów wysokotemperaturowych, przetwórstwa surowców ilastych i węglanowych oraz ich zastosowania w ochronie środowiska.
Instytut realizuje prace w pełnym cyklu: od badań naukowych, poprzez stosowanie i prace rozwojowe do wdrożenia. Wykonuje ekspertyzy oraz udziela konsultacji naukowo-technicznych, jak również upowszechnia wyniki swoich badań i prac rozwojowych.
W Instytucie realizuje się następujące główne kierunki badawcze:

- nowe wysokotemperaturowe tworzywa ceramiczne o kontrolowanej mikrostrukturze i teksturze, w tym izolacje wysokotemperaturowe;
- ceramiczne tworzywa makro- i mikroporowate do rafinacji ciekłych metali i separacji układów koloidalnych;
- technologii wytwarzania ceramiki specjalnej, tlenkowej i nietlenkowej, spieków ceramika - metal i zwartej bioceramiki;
- kompozyty z osnowš ceramiczną (CMC), aktywne proszki ceramiczne;
- monolityczne materiały ogniotrwałe, torkretowanie i spawanie ceramiczne, nowe spoiwa;
- optymalizacja warunków stosowania materiałów ogniotrwałych;
- ograniczenie szkodliwego oddziaływania na otoczenie w procesach wytwarzania ceramiki, utylizacja odpadów stałych, recykling;
- nowe metody badań surowców i materiałow ceramicznych.

Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
wykonuje badania zgodnie z obowiązującymi normami lub metodami uzgodnionymi ze zleceniodawcą i wydaje świadectwa oraz orzeczenia dotyczące jakości dostarczonych do badań materiałów.
Laboratorium jest akredytowane, posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 097 Polskiego Centrum Akredytacji, sygnatariusza EA MLA, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej IMO
wydaje m.in. miesięcznik "Przegląd Dokumentacyjny Materiałów Ogniotrwałych i Ceramiki Specjalnej" obejmujący rocznie około 1300 tytułów z literatury światowej i patentów. Ponadto przyjmuje zlecenia na zestawienia literaturowe, opracowania i wydawnictwa informacyjne dotyczące materiałów ogniotrwałych i ceramiki specjalnej.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych
współpracuje z około 850 zakładami produkcyjnymi
i organizacjami działającymi w następujących dziedzinałach gospodarki:

- przemyśle: cementowym, stoczniowym, odlewniczym, szklarskim i ceramicznym, koksowniczym, chemicznym, spożywczym,
- metalurgii żelaza i stali,
- hutnictwie metali nieżelaznych (Cu, Al, Zn),
- spawalnictwie,
- energetyce,
- rolnictwie,
- ochronie środowiska i w innych.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych jest członkiem następujących sieci i konsorcjów:

- AMAS-ISN Nowoczesne materiały i konstrukcje: mikrostruktury: modelowanie, niezawodność, zastosowanie,
- ADMA-NET Zaawansowane materiały, elementy i przyrządy dla potrzeb elektroniki, automatyki i robotyki, informatyzacji i telekomunikacji oraz medycyny,
- ENVITECH-NET Technologie ochrony środowiska,
- Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii,
- Konsorcjum ZMF-FAMA - "Advanced Functional Materials and Their Applications",
- Europejska Sieć Konsorcjów NANOTECHNOLOGY,
- Polska Platforma Technologii Stali,
- POLLAB,
- Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych.
Słowa kluczowe: konsultacjie naukowo-techniczne Gliwice, badnia naukowe Gliwice; wykonywanie ekspertyz Gliwice, przetwórstwo surowców Gliwice, instytut materiałów ogniotrwałych Gliwice, instutut ceramiki Gliwice, materiały wysokotemperaturowe Gliwice, instytut materiałów ogniotrwałych Gliwice, laboratorium badań materiałów ogniotrwałych Gliwice, instutut ceramiki Gliwice, instytut szkła Gliwice, instytut maretiałów budowlanych Gliwice


Kategorie: Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe


Jesteśmy jedyną w Polsce jednostką naukowo-badawczą i wdrożeniową pokrywającą swoim obszarem działania wszystkie dziedziny nauki i przemysłu związane z przetwórstwem surowców niemetalicznych, technologią produkcji materiałów ceramicznych i szkła, materiałów ogniotrwałych, mineralnych materiałów budowlanych, spoiw mineralnych oraz wyrobów betonowych.

    Dane adresowe:
  • ul. Toszecka 99
  • 44-100 Gliwice
  • Śląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.icimb.pl
  • E-mail: info_gliwice@icimb.pl
  • Telefon: 32 270 18 01, 32 270 19 18
  • Fax: 32 270 19 34

Lokalizacja firmy na mapie: