ZGM Gliwice Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

ZGM Gliwice Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
ZGM Gliwice Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30
Dział Lokali Komunalnych(Plac Inwalidów Wojennych 20) poniedziałek, środa, piątek 7:30 do 11:30
wtorek,czwartek 11:30 do 15:30
Dział Sprzedaży Lokali poniedziałek, środa, piątek 7:30 do 11:30
wtorek,czwartek 11:30 do 15:30
Słowa kluczowe: najem lokali gliwice, dzierżawa lokali gliwice, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, lokale gliwice, , sprzedaż najemcom gliwice, ZGM Gliwice


Kategorie: Instytucje Rządowe i Urzędy » Instytucje Publiczne
Instytucje Rządowe i Urzędy » Administracje Obiektów Użyteczności Publicznej


Przedmiot działalności i kompetencje A A A

Nadzór nad podmiotami, którym powierzono administrowanie i zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi będącymi własnością Gminy oraz znajdującymi się w jej posiadaniu,
Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi będącymi własnością Gminy, których zarządzania nie powierzono innym podmiotom,
Nadzór nad podmiotami, którym powierzono zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi, przylegającymi do nieruchomości budynkowych, stanowiących odrębne nieruchomości, będącymi własnością Gminy oraz znajdującymi się w jej posiadaniu,
Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi, przylegającymi do nieruchomości budynkowych, będącymi własnością Gminy i stanowiącymi odrębne nieruchomości, których zarządzania nie powierzono innym podmiotom,
Reprezentowanie Gminy Gliwice jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych,
Nadzór nad remontami nieruchomości budynkowych o walorach zabytkowych będących własnością Gminy Gliwice,
Sprzedaż nieruchomości lokalowych z udziałem procentowym w częściach wspólnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz garażami,
Przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Gliwice w częściach wspólnych nieruchomości,
Zbywanie na rzecz wspólnot mieszkaniowych przyległych nieruchomości gruntowych,
Nieodpłatne przeniesienie własności garaży wybudowanych ze środków własnych.
Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność Gminy Gliwice oraz znajdującymi się w jej posiadaniu.
Gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Gliwice oraz znajdującymi się w jej posiadaniu.

    Dane adresowe:
  • Plac Inwalidów Wojennych 12
  • 44-100 Gliwice
  • Śląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.zgm-gliwice.pl
  • E-mail: as@zgmgliwice.pl
  • Telefon: 32 2391119
  • Fax: 32 2391311

Lokalizacja firmy na mapie: