BBI Development NFI - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

BBI Development NFI
BBI Development NFI BBI Development NFI

BBI Development NFI jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem budowania kompetencji i aktywności inwestycyjnej Spółki oraz źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy jest rynek nieruchomości.

BBI Development NFI po połączeniu w maju 2010 r. z Juvenes Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem developerskim dysponującym pełnymi kompetencjami w całym zakresie procesu inwestycyjnego, począwszy od identyfikacji i pozyskiwania na atrakcyjnych warunkach nowych nieruchomości / projektów, poprzez skuteczne rozwiązywanie wszelkich kwestii prawno - administracyjnych, prowadzenie prac architektonicznych, inwestorstwa zastępczego, project management, kompleksowej obsługi prawnej procesu inwestycyjnego, a skończywszy na komercjalizacji i sprzedaży wytworzonej powierzchni oraz zarządzaniu portfelem nieruchomości.

BBI Development NFI prowadzi działalność inwestycyjną, koncentrując się na rynku nieruchomości i wyłącznie na przedsięwzięciach developerskich. Spółka przystępuje do finansowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi, od etapu pozyskiwania działki do etapu komercjalizacji (sprzedaży powierzchni użytkowej wytworzonej w ramach przedsięwzięcia developerskiego, w szczególnych przypadkach poprzedzonej wynajmem). Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej BBI Development NFI i kluczowe aspekty jej działalności to :


Koncentracja na atrakcyjnych projektach w szczególności warszawskich, optymalne wykorzystanie lokalnych kompetencji,

Projekty eksponowane i wrażliwe medialnie, często bez decyzji o warunkach zabudowy lub planów miejscowych,

Dzięki koncentracji na projektach „trudnych”

możliwość uzyskania niższej ceny nabycia i / lub uniknięcie konkurencji,

możliwość wykorzystania posiadanych kompetencji w zakresie skutecznego przeprowadzania trudnych projektów dla osiągnięcia wyższej stopy zwrotu z inwestycji,

Potwierdzona zdolność pozyskiwania wyjątkowo atrakcyjnych projektów dzięki doświadczeniu i relacji na rynku warszawskim,

Połączenie kompetencji architektonicznych i finansowych – tworzenie przedsięwzięć efektywnych ekonomicznie i optymalnych pod względem projektowym,

Posiadany know-how w zakresie budowy wspólnych przedsięwzięć

Głównym akcjonariuszem BBI Development NFI jest BB Investment SA, prywatna spółka inwestycyjna z Poznania, kontrolujący obecnie 9,40% Spółki (stan na 30.09.2012 r. ) BBI Development jest jedną z dwóch głównych części Grupy BB Investment, obok BBI Zeneris NFI.
W ciągu kilkunastu lat (jej korzenie biznesowe sięgają 1988 roku), BB Investment wykreowała kilkanaście dynamicznych przedsiębiorstw różnej wielkości, od małych specjalistycznych przedsiębiorstw po duże rozwinięte spółki giełdowe. Obecnie BB Investment zarządza lub współzarządza przedsiębiorstwami o łącznej wartości rynkowej ok. 1,5 mld zł.

Wśród pozostałych akcjonariuszy BBI Development należy wymienić fundusze Pioneer posiadające łącznie około 10,3 % akcji Spółki.

źródło: http://www.bbidevelopment.pl/
Słowa kluczowe: analiza zagadnień ochrony przeciwpożarowej, juvenes; kontrola budżetów, usługi projektowe, opracowania, deweloperzy warszawa, usługi inżynierskie, deweloperzy, zarządzanie nieruchomościami, BBI Development NFI, kompleksowa obsługa geodezyjna, rozruchy skomplikowanych systemów automatyki, obsługa inwestycji, nadzór w okresie gwarancji i rękojmi, sporządzanie i weryfikacja kosztorysów; opracowania hydrotechniczne


Kategorie: Nieruchomości » Deweloperzy


Projekty Developerskie

Zgodnie z założeniami strategii inwestycyjnej, BBI Development dokonuje inwestycji w przedsięwzięcia developerskie poprzez przystępowanie do spółek celowych i/lub udzielanie im pożyczek pieniężnych.

Podmioty celowe, do których przystępuje BBI Development, powoływane są w formie spółek komandytowo - akcyjnych lub komandytowych. BBI Development sprawuje pełną kontrolę nad podmiotami celowymi.

W portfelu inwestycyjnym BBI Development znajduje się obecnie siedem projektów.
Założenia wszystkich projektów są w pełni zgodne ze strategią inwestycyjną BBI Development NFI, a ich wyróżnikiem jest niezwykle atrakcyjna, czasami wręcz unikalna lokalizacja nabywana za rozsądną cenę.

W ciągu najbliższych lat, podmioty celowe, w ramach których realizowane są przedsięwzięcia portfelowe Spółki, poniosą wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie ok. 1,5 mld zł i wybudują ok. 225 tys. m.kw. powierzchni użytkowej. Powyższe czyni z BBI Development NFI jednego z większych i najistotniejszych inwestorów na rynku przedsięwzięć developerskich, w szczególności na terenie Warszawy.

źródło: http://www.bbidevelopment.pl/

    Dane adresowe:
  • ul. E. Plater 28
  • 00-688 Warszawa
  • Mazowieckie
  • Dane kontaktowe:
  • www.bbidevelopment.pl
  • E-mail: biuro@bbidevelopment.pl
  • Telefon: +48 22 6303388
  • Fax: +48 22 6303390

Lokalizacja firmy na mapie: