Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
Szkoły średnie

- Technikum

*Hotelarskie (TH) -technik hotelarstwa
*Ekonomiczne (TE) –technik ekonomista
*Żywienia i usług gastronomicznych (TG) -technik żywienia i usług gastronomicznych
*Logistyczne (TL) –technik logistyk
*Informatyczne (TI) –technik informatyk
*Mechatroniczne (TM) -technik mechatronik
*Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (TUS) -technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


- III Liceum Ogólnokształcące - profil


*społeczny (ES)

Szkoły Uzupełniające zaoczne


- I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
*podbudowa Gimnazjum i szkoły podstawowej

Szkoły Policealne zaoczne


- Policealna Szkoła Nr1
*technik informatyk
*technik administracji
*technik rachunkowości
*technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

    Dane adresowe:
  • ul. Mielżyńskiego 5a
  • 62-020 Swarzędz
  • Wielkopolskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl
  • E-mail: zs1swarzedz@powiat.poznan.pl
  • Telefon: +48 (61) 817 22 81
  • Fax: +48 (61) 817 22 81

Lokalizacja firmy na mapie: