ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe dla firm i samorządów. Dotacje z UE - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe dla firm i samorządów. Dotacje z UE
ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe dla firm i samorządów. Dotacje z UE O Abbeys

ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Sp.k. specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania o charakterze bezzwrotnym lub preferencyjnym na przedsięwzięcia inwestycje lub szkoleniowe dla firm lub jednostek samorządu terytorialnego. Głównym funduszem, do którego najczęściej sięgamy to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności lub Europejski Fundusz Społeczny.

O efektach naszej pracy świadczą liczby oraz klienci.
Do połowy 2008 roku zrealizowaliśmy ponad 180 zadań konsultacyjnych, których łączna wartość przekracza 2,7 miliarda PLN.
Do roku 2007 skuteczność ABBEYS wyniosła 88,21% - w odniesieniu do projektów inwestycyjnych - co oznacza, że ponad osiem na dziesięć projektów otrzymuje wsparcie w wyniku zaangażowania ABBEYS. W zakresie projektów szkoleniowych, skuteczność ABBEYS – w odniesieniu do wszystkich rund aplikacyjnych, które zostały zakończone - wynosi 100%.

W roku 2008 projekty szkoleniowe znalazły się w pierwszej dziesiątce w Polsce. Projekty inwestycyjne zostały złożone w pierwszej rundzie w kraju .

Prowadzimy klienta od początku procesu – od optymalizacji szans poprzez rozliczenie inwestycji, aż do dnia ostatniego rozliczenia ze środków unijnych (do 5 lat od dnia zakończenia inwestycji) na zasadach wiarygodności, partnerstwa i zaufania.
Zaangażowanie ABBEYS polega na przełożeniu planowanego przedsięwzięcia klienta na projekt możliwy do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej, przy jednoczesnym uplasowaniu go na najwyższych pozycjach rankingowych w kraju.
Metodologia ta odzwierciedla podejście ABBEYS WAY – OTHER WAY.

Zapraszamy do współpracy!

Usługi

Zakres świadczonych usług:
I. Pozyskiwanie dotacji na:
modernizację zakładu produkcyjnego,
budowę nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego,
zakup lub modernizację maszyn i urządzeń,
inwestycje w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii,
inwestycje jednostek samorządowych,
szkolenia.

II. Rozliczenie dotacji:

doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Społecznego,
doradztwo w zakresie kontroli oraz dekretacji dokumentów księgowych,
sporządzanie raportów finansowych,
sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego,
doradztwo w zakresie promocji i wizualizacji projektu,
przedkładanie dokumentacji do właściwej Instytucji Wdrażającej,
występowanie przed wszystkimi organami w pełnym procesie rozliczania,
opracowywanie pełnej korespondencji na kierowane zapytania ze strony wszystkich organów wdrażających,
utrzymywanie aktywnego kontaktu z Instytucją Wdrażającą.

III. Opracowywanie strategii długofalowego wykorzystywania dotacji jako formy finansowania rozwoju firmy

Przygotowanie strategii długofalowego wykorzystywania dotacji oparte jest na starannej analizie planów inwestycyjnych podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, przy uwzględnieniu środków pochodzących z dotacji jako kapitału inwestycyjnego. Opracowanie stanowi wskazanie na to z jakich źródeł można sfinansować planowane inwestycje. Jest to kompendium informacji dla kadry zarządzającej, niezbędne w procesie podejmowania strategicznych decyzji rozwojowych.

IV. Opracowania dotyczące analizy danego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod względem możliwości pozyskania dotacji:

analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego pod względem możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich funkcjonujących na terenie Polski
weryfikacja nakładów inwestycyjnych i kosztowych pod względem możliwości zakwalifikowania ich jako inwestycje w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz pod względem możliwości spełnienia wymogów formalnych uprawniających do złożenia dokumentacji unijnej w ramach Programów UE i innych,
ewaluacja wskazanych rozwiązań pod kątem ich szans na skuteczne aplikowanie oraz prezentacja dokonanej analizy źródeł finansowania przedsięwzięcia.

V. Przygotowywanie dokumentacji dla inwestycji zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej celem przyjęcia maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej:

Źródło: www.abbeys.com.pl
Słowa kluczowe: finansowanie zewnetrzne Warszawa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Warszawa, dotacje unijne Warszawa, Fundusze Strukturalne Warszawa, fundusze unijne Warszawa, pieniadze na rozwoj Warszawa, wnioski o dotacje Warszawa, pomoc bezzwrotna Warszawa, pieniadze z unii Warszawa, dotacje dla firm Warszawa, Fundusz Spojnosci Warszawa, dofinansowanie Warszawa, Euro Warszawa


Kategorie: Prawo i Finanse » Biura Rachunkowe
Prawo i Finanse » Doradztwo Finansowe


    Dane adresowe:
  • ul. Grzybowska 2/35
  • 00-131 Warszawa
  • Mazowieckie
  • Dane kontaktowe:
  • www.abbeys.com.pl
  • E-mail: biuro@abbeys.com.pl
  • Telefon: (22) 406 37 15
  • Fax: (22) 406 37 16

Lokalizacja firmy na mapie: