Kolegium Nauczycielskie Gliwice - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Kolegium Nauczycielskie Gliwice
Kolegium Nauczycielskie Gliwice Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach

Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach istnieje od 1992 roku i specjalizuje się w kształceniu nauczycieli w kierunku pedagogika specjalna w specjalnościach:

* Oligofrenopedagogika - pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną,
* Surdopedagogika - pedagogika osób z wadą słuchu,
* Pedagogika terapeutyczna - pedagogika osób przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu.

Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach przygotowuje do pracy przyszłych pedagogów specjalnych, pedagogów, którzy powinni zostać przygotowani nie tylko do wypełniania roli nauczyciela, ale także, a może przede wszystkim roli wychowawcy i terapeuty. Wychodząc z tego przekonania nadano naszej placówce charakter integracyjny. Szkoła nie posiada barier architektonicznych i jest otwarta na kształcenie osób niepełnosprawnych.

Kadrę nauczającą placówki stanowią pracownicy:

1. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
2. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
3. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
4. Uniwersytetu Śląskiego,
5. oraz metodycy i inni specjaliści zatrudnieni w Kolegium.

Aktualnie zatrudnionych jest 50 pracowników, w tym trzech z tytułem profesora i czternastu posiadających stopień naukowy doktora.

Poza podstawową działalnością dydaktyczno - naukową kolegium prowadzi różnorodne formy doskonalenia zawodowego czynnej kadry nauczycielskiej pełniąc rolę ośrodka doradczo konsultacyjnego dla środowisk edukacyjnych regionu. Podejmujemy inicjatywy zmierzające do promowania dorobku naukowego oraz doświadczeń pedagogicznych placówki.

Możliwości kształcenia poszerza również bogato wyposażona Biblioteka Kolegium .

źródłó: http://www.kn-gliwice.home.pl/
Słowa kluczowe: nauczanie Gliwice, KG, pedagogika specjalna Gliwice, pedagogika terapeutyczna Gliwice, studia podyplomowe Gliwice, Kolegium nauczycielskie Gliwice, licencjat Gliwice, nauka Gliwice, KN, pedagogika specjalna Gliwice, surdopedagogika Gliwice, pedagogika Gliwice, oligofrenopedagogika Gliwice, kursy doskonalące Gliwice, informatyka Gliwice


Kategorie: Edukacja i Nauka » Szkoły Wyższe Państwowe i Prywatne
Edukacja i Nauka » Szkolenia
Edukacja i Nauka » Kursy
Edukacja i Nauka » Szkoły dla Dorosłych
Edukacja i Nauka » Kolegia Nauczycielskie


    Dane adresowe:
  • ul. Hutnicza 9
  • 44-100 Gliwice
  • Śląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.kn-gliwice.home.pl/index.php
  • E-mail: sekretariat@kn-gliwice.edu.pl
  • Telefon: +48 (32) 231 35 15
  • Fax: +48 (32) 335 18 09

Lokalizacja firmy na mapie: