Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska

O Wydziale:

Kadra naukowa Wydziału oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi prace naukowo-badawcze. W wielu dziedzinach nasi pracownicy stanowią ścisłą czołówkę światową, wyznaczając kierunki rozwoju inżynierii chemicznej na świecie. Pod względem liczby opublikowanych książek, prac naukowych, artykułów, wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych jesteśmy zaliczani do grupy najbardziej aktywnych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Działalność naukowa pracowników Wydziału skupiona jest wokół sześciu głównych nurtów:

1. Ochrona środowiska.
2. Opracowywanie nowych technologii przemysłowych.
3. Wytwarzanie związków o wysokiej czystości.
4. Inżynieria biomedyczna i nanotechnologie.
5. Projektowanie i modyfikacja aparatury oraz instalacji przemysłowych.
6. Wytwarzanie energii i związków wysokoenergetycznych.

W dziedzinie ochrony środowiska zajmujemy się unieszkodliwianiem zanieczyszczeń gazowych, ciekłych oraz stałych. Tematyka tych prac obejmuje:

* oczyszczanie gazów odlotowych z instalacji przemysłowych, elektrowni i elektrociepłowni,
* oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem technik membranowych,
* biologiczne oczyszczanie ścieków,
* badanie procesu migracji zanieczyszczeń w ośrodkach ziarnistych (gleba, hałdy odpadów, osady ściekowe),
* zastosowanie procesów ozonowania i pogłębionego utleniania do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków,
* unieszkodliwianie odpadów stałych - celem badań jest opracowanie technik utylizacji odpadów polimerowych.


Nowe technologie opracowane na Wydziale znajdują praktyczne zastosowanie w przemyśle. Są to m.in.:

* technologie wytwarzania wysokowydajnych filtrów do oczyszczania gazów i cieczy,
* wysokowydajne technologie produkcji przemysłowych z wykorzystaniem mikroorganizmów,
* prace nad udoskonaleniem metod zastosowania płynów w stanie nadkrytycznym do produkcji cząstek stałych o rozmiarach rzędu mikro- i nanometrów.


Istotnym zagadnieniem, nad którym prowadzone są prace badawcze na Wydziale, jest otrzymywanie związków o wysokiej czystości. Własności takich produktów określają ich wartość rynkową, stąd prowadzone badania mają ogromne znaczenie praktyczne. Główna tematyka badań w tym zakresie to:

* wytrącanie cząstek tworzących proszki wykorzystywane jako leki, pigmenty, katalizatory, materiały magnetyczne,
* badanie procesów membranowego rozdzielania w procesach ekstrakcji, destylacji, absorpcji oraz filtracji (ultrafiltracji, mikrofiltracji i osmozy odwróconej).


Duży obszar działalności Wydziału skupia się wokół zagadnień biomedycznych. Rzetelna wiedza inżynierska, w połączeniu ze znajomością fizjologii, pozwala na osiąganie sukcesów w projektach, których tematyka obejmuje:

* badania doświadczalne i modelowanie dynamiki układu surfaktantu płucnego, wyjaśnienie mechanizmów oczyszczania układu oddechowego, depozycji i retencji cząstek w płucach, interakcje surfaktantu płucnego z wdychanymi gazami i cząstkami aerozolowymi, wytwarzanie cząstek o kontrolowanej morfologii do podawania leków drogą wziewną oraz badania procesu inhalacji leków, resuspensji proszków i aglomeracji cząstek, a także optymalizacja konstrukcji inhalatorów,
* badanie układów do wytwarzania cząstek aerozolowych i nanotechnologia, w celu produkcji cząstek do zastosowań specjalnych (np. jako nośników leków uwalnianych w kontrolowany sposób w tkance nowotworowej lub nanocząstek o specjalnych własnościach mechanicznych, elektrycznych i optycznych).


W wyniku pracy naszego Wydziału powstają nowe urządzenia techniczne i aparaty. Prowadzone badania pozwalają sprawdzić ich późniejszą przydatność w przemyśle. Obecnie prowadzone są m.in. projekty:

* zastosowanie reaktorów membranowych w inżynierii bioreaktorów,
* badanie wymiany masy i modelowanie hydrodynamiki przepływu w specjalnych typach reaktorów (reaktor helikoidalny, mikroreaktor, milireaktor) oraz zastosowanie takich reaktorów do prowadzenia selektywnych reakcji chemicznych, np. utlenianie toksycznych zanieczyszczeń,
* modyfikacje fermentorów przemysłowych poprawiające wydajność ww. aparatów.


Wraz z rozwojem cywilizacji następuje ciągły wzrost zapotrzebowania na energię. Należy jednak pamiętać, aby była ona otrzymywana przy jak najmniejszym zanieczyszczeniu środowiska. Nasze badania w tym obszarze skupiają się na:

* opracowaniu technologii produkcji ekopaliw i wytwarzania bioetanolu,
* wykorzystaniu niekonwencjonalnych źródeł energii,
* optymalizacji kosztowej i energetycznej reaktorów chemicznych, silników cieplnych, pomp cieplnych i układów oczyszczania.


Wysoki poziom prowadzonych badań naukowych jest efektem współpracy z zagranicznymi ośrodkami przemysłowymi i naukowymi. Naszymi partnerami przemysłowymi są m.in.: BASF (Niemcy), Merck (Niemcy), Bayer GmbH (Niemcy), Nektar Therapeutic (Wielka Brytania), Reckitt-Benckiser (Niemcy), DSM (Holandia), Ferro Corporation Pharmaceutical Technologies (USA) oraz Cummins-Fleetguard (USA).

W ramach wymiany naukowej nasi pracownicy współpracują m.in. z: TU Delft (Holandia), ETH Zurich (Szwajcaria), Institute of Experimental Physics - University of Vienna (Austria), School of Pharmacy, University of Bradford (Wielka Brytania), Chalmers University of Technology (Szwecja), Kanazawa University (Japonia), Hiroshima University (Japonia), University of Newcastle (Australia), University of Delaware, Newark (USA), University of Chicago, Chicago, Illinois (USA), Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia (USA), Mississippi State University, Starkville (USA), University of Minnesota (USA) oraz University of Cincinnati (USA).

źródło: http://www.ichip.pw.edu.pl/
Słowa kluczowe: Europejski System Punktów Kredytowych Warszawa, Szkoły Wyższe Warszawa, Inżynieria Biomedyczna Warszawa, Politechnika Warszawska, Inżynieria Chemiczna Warszawa, Bioinżynieria Warszawa, Studia Techniczne Warszawa, Inżynieria Biochemiczna Warszawa, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechnika Warszawska, Studia Dzienne Warszawa, Inżynieria Procesowa Warszawa


Kategorie: Edukacja i Nauka » Szkoły Wyższe Państwowe i Prywatne
Edukacja i Nauka » Szkoły Policealne
Edukacja i Nauka » Szkoły dla Dorosłych
Edukacja i Nauka » Ośrodki Naukowo-Badawcze
Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe


    Dane adresowe:
  • ul. Waryńskiego 1
  • 00-645 Warszawa
  • Mazowieckie
  • Dane kontaktowe:
  • www.ichip.pw.edu.pl
  • E-mail: dziekanat@ichip.pw.edu.pl
  • Telefon: +48 (22) 234-63-69
  • Fax: +48 (22) 825-14-40

Lokalizacja firmy na mapie: