Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

Wydział Chemiczny jest miejscem kształcenia specjalistów pięciu kierunków, które pozwalają naszym absolwentom bez większych problemów odnaleźć się w świecie globalnej gospodarki. Jest to możliwe dzięki szeroko zakrojonej działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez naszych pracowników. To ona pozwala wytyczać nowe ścieżki nauczania i przygotowywania naszych absolwentów do zmieniających się warunków rynku pracy.

Wydział Chemiczny to różnorodność prowadzonej tematyki badawczej. W dwóch Instytutach oraz trzynastu Zakładach naukowych prowadzone są badania podstawowe w zakresie chemii i technologii produktów nieorganicznych (w tym dla rolnictwa), chemii i technologii polimerów, chemii surfaktantów, metalurgii chemicznej, technologii paliw i technologii ochrony środowiska. Prowadzone są również badania w zakresie biochemii, mikrobiologii, chemii fizycznej i teoretycznej, oraz informatyki chemicznej. Badania te ukierunkowane są na potrzeby przemysłu, a także innych dziedzin gospodarki stosujących technologie chemiczne.

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej to:

* Wydział o bogatej tradycji
* Profesjonalna kadra naukowa
* Trójstopniowy system kształcenie; studia inżynierskie, studia magisterskie oraz studia doktoranckie
* Procedury European Credit Transfer System
* Euromaster i Eurobachelor degree
* Studenckie praktyki w kraju i za granicą
* Nowe specjalności wprowadzane zgodnie z potrzebami rynku Unii Europejskiej (biotechnologia farmaceutyczna i bioinformatyka, medicinal chemistry)
* Badania ukierunkowane na potrzeby gospodarki i rynku pracy
* Aktywna współpraca z naukowymi placówkami zagranicznymi
* Udział w programach podwójnego dyplomowania (Uniwersytet NYSA, MONABIPHOT)
* Udział w międzynarodowych programach wymiany studenckiej (LLP/Erasmus, Erasmus-Mundus, Leonardo da Vinci.

Działalność dydaktyczna:

Wydział Chemiczny kształci specjalistów pięciu kierunków:

* Biotechnologii
* Chemii
* Inżynierii Chemicznej i Procesowej
* Technologii Chemicznej
* Inżynierii Materiałowej

na studiach inżynierskich I stopnia oraz studiach magisterskich II stopnia.

źródło: http://www.ch.pwr.wroc.pl/
Słowa kluczowe: Szkoły Wyższe Publiczne Wrocław, Wydział Chemiczny Wrocław, Technologia Chemiczna Wrocław, Biotechnologia Wrocław, Szkoły Wyższe Wrocław, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Chemiczna I Procesowa Wrocław, Chemia Wrocław, Inżynieria Materiałowa Wrocław, Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny Wrocław


Kategorie: Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe
Edukacja i Nauka » Szkoły dla Dorosłych
Edukacja i Nauka » Szkoły Policealne
Edukacja i Nauka » Ośrodki Naukowo-Badawcze
Edukacja i Nauka » Szkoły Wyższe Państwowe i Prywatne


    Dane adresowe:
  • ul. Norwida 4/6
  • 50-373 Wrocław
  • Dolnośląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.ch.pwr.wroc.pl
  • E-mail:
  • Telefon: +48 (71) 320 24 25
  • Fax: +48 (71) 320 24 25

Lokalizacja firmy na mapie: