Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - O nas

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest jedną z najdłużej istniejących w naszym regionie instytucji kultury, która prowadzi swoją działalność od ponad sześćdziesięciu lat. Tu rozpoczynały swą działalność renomowane dziś instytucje artystyczne, związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne, tutaj rodziły się pomysły wielu imprez i działań zarówno lokalnych jak i tych wykraczających poza granice miasta, województwa a także kraju, które do dziś wpływają na wizerunek kulturalny Rzeszowa i województwa.

Żywa jeszcze w regionie tradycja i bogata kultura ludowa ciągle inspiruje działalność WDK. Z potrzeby kultywowania tej tradycji zrodziło się wiele znanych w kraju imprez jak również działań służących dokumentowaniu i ochronie przed zapomnieniem źródeł naszej kultury narodowej. W uznaniu tej działalności za zasługi dla kultury ludowej WDK otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga.

Wojewódzki Dom Kultury jest także miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów, skupionych w licznych zespołach artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, gdzie mogą realizować swoje potrzeby i aspiracje kulturalne. To także miejsce prowadzenia wielu form kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników i społecznych animatorów kultury, aktywizowania i promowania działalności środowiskowej w województwie. W ramach działalności statutowej WDK organizuje corocznie kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z których ponad pięćdziesiąt o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy – zespołach, kołach, klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych skupia około 2000 osób. Udziela też pomocy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz „żywymi” jeszcze przejawami autentycznej kultury ludowej.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Źródło: www.wdk.podkarpackie.pl
Słowa kluczowe: artyści, wystawa malarstwa, imprezy artystyczne, KIK, kluby, konkursy, PIK, imprezy rozrywkowe, Wojewódzki Ośrodek Kultury Rzeszów, Dom Kultury Rzeszów, imprezy, kultura, ściana wschodnia, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, kino, RAK, podkarpacki informator kulturalny, warsztaty, kursy, wystawy, zespoły artystyczne, przeglądy, pokazy filmowe, WDK, stowarzyszenia, sztuka ludowa, fotografia, koła, kultura ludowa, imprezy oświatowe, spotkania, rzeszowska akademia komiksu, kino niezależne, kursy tańca, , WDK w Rzeszowie


Kategorie: Kultura i Sport » Film, Kino
Kultura i Sport » Stowarzyszenia
Kultura i Sport » Kursy i Szkolenia


    Dane adresowe:
  • S. Okrzei 7
  • 35-959 Rzeszów
  • Podkarpackie
  • Dane kontaktowe:
  • www.wdk.podkarpackie.pl
  • E-mail: wdk@podkarpackie.pl
  • Telefon: +48 (17) 853 52 57, +48 (17) 853 25 35
  • Fax: +48 (17) 853 52 50

Lokalizacja firmy na mapie: