Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - O nas

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest jedną z najdłużej istniejących w naszym regionie instytucji kultury, która prowadzi swoją działalność od ponad sześćdziesięciu lat. Tu rozpoczynały swą działalność renomowane dziś instytucje artystyczne, związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne, tutaj rodziły się pomysły wielu imprez i działań zarówno lokalnych jak i tych wykraczających poza granice miasta, województwa a także kraju, które do dziś wpływają na wizerunek kulturalny Rzeszowa i województwa.

Żywa jeszcze w regionie tradycja i bogata kultura ludowa ciągle inspiruje działalność WDK. Z potrzeby kultywowania tej tradycji zrodziło się wiele znanych w kraju imprez jak również działań służących dokumentowaniu i ochronie przed zapomnieniem źródeł naszej kultury narodowej. W uznaniu tej działalności za zasługi dla kultury ludowej WDK otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga.

Wojewódzki Dom Kultury jest także miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów, skupionych w licznych zespołach artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, gdzie mogą realizować swoje potrzeby i aspiracje kulturalne. To także miejsce prowadzenia wielu form kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników i społecznych animatorów kultury, aktywizowania i promowania działalności środowiskowej w województwie. W ramach działalności statutowej WDK organizuje corocznie kilkaset imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych, z których ponad pięćdziesiąt o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy – zespołach, kołach, klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych skupia około 2000 osób. Udziela też pomocy terenowym placówkom kultury i pełni pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz „żywymi” jeszcze przejawami autentycznej kultury ludowej.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Źródło: www.wdk.podkarpackie.pl
Słowa kluczowe: wystawy, kluby, Wojewódzki Ośrodek Kultury Rzeszów, imprezy rozrywkowe, rzeszowska akademia komiksu, kultura ludowa, fotografia, PIK, podkarpacki informator kulturalny, kursy tańca, kino niezależne, zespoły artystyczne, imprezy artystyczne, konkursy, artyści, WDK, spotkania, warsztaty, Dom Kultury Rzeszów, imprezy, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, kursy, koła, , pokazy filmowe, WDK w Rzeszowie, stowarzyszenia, kino, przeglądy, KIK, kultura, wystawa malarstwa, imprezy oświatowe, RAK, sztuka ludowa, ściana wschodnia


Kategorie: Kultura i Sport » Film, Kino
Kultura i Sport » Stowarzyszenia
Kultura i Sport » Kursy i Szkolenia


    Dane adresowe:
  • S. Okrzei 7
  • 35-959 Rzeszów
  • Podkarpackie
  • Dane kontaktowe:
  • www.wdk.podkarpackie.pl
  • E-mail: wdk@podkarpackie.pl
  • Telefon: +48 (17) 853 52 57, +48 (17) 853 25 35
  • Fax: +48 (17) 853 52 50

Lokalizacja firmy na mapie: