Małopolski Instytut Gospodarczy - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Małopolski Instytut Gospodarczy
Małopolski Instytut Gospodarczy Małopolski Instytut Gospodarczy (MIG) -Założyciel Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie

Małopolski Instytut Gospodarczy (MIG) został utworzony w 1992 roku jako kontynuacja projektu Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (US AID) realizowanego od 1991 roku we współpracy z Ohio State University. Celem projektu było utworzenie Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości (IP) oferującego pomoc wykładowcom oraz szkolenia i doradztwo dla małych i średnich firm. W okresie trzech lat istnienia (1991-1994) z usług IP skorzystało kilkuset właścicieli małych i średnich firm. Wiele z tych firm odnosi obecnie duże sukcesy i zatrudnia tysiące pracowników.

MIG kontynuując cele IP prowadzi działalność szkoleniową, doradczą, wydawniczą i badawczą, a także świadczy usługi finansowe. Od 1993 roku MIG prowadzi wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UMCS a od 2001 roku z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego studia podyplomowe na trzech kierunkach: menedżerskim, finanse i rachunkowość, bankowość (ponad 1500 absolwentów). Od 1996 (po zakwalifikowaniu się do projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Banku Światowego) w ramach Małopolskiego Instytutu Gospodarczego funkcjonuje Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, które szkolą bezrobotnych i udzielają pożyczek na uruchamianie działalności gospodarczej (do równowartości 20 000 USD).

W 1996 roku MIG we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i prof. Stanisławem Wydymusem z AE Kraków, założył Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie.

W latach 1997-1999 Instytut był uczestnikiem projektu US AID - Firma 2000, którego głównym celem była współpraca z amerykańskimi specjalistami w zakresie doradztwa dla średnich firm. Działająca w ramach Instytutu, Agencja Badawczo Konsultingowa opracowuje biznes plany, plany strategiczne, plany restrukturyzacji, a także realizuje badania marketingowe i prace badawcze. Wykonano je m. in. dla takich firm, jak ICN Polfa S.A. Rzeszów (nagroda Ministra Przemysłu i Handlu w 1994 roku za biznes plan przygotowany przez MIG), Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A., Resbud Rzeszów S.A., Instal Rzeszów S.A., dla Projektu Struder oraz wielu małych i średnich firm z regionu Podkarpacia.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

WSZ to uczelnia przyjazna ambitnym studentom. Dlaczego warto studiować w WSZ:

• Ponad 60% absolwentów kontynuuje naukę na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich w trzech prestiżowych uczelniach: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
• Studia europejskie w Hiszpanii i Szkocji.
• Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie WSZ, w rzeszowskim Rynku, w małych grupach, w przyjaznej atmosferze.
• Nowoczesne laboratoria komputerowe z nieograniczonym dostępem do Internetu.

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 1
Tel.: +48 (17) 852 61 55
Strona internetowa: www.wszrze.edu.pl

Źródło: www.mig.com.pl, www.wszrze.edu.pl
Słowa kluczowe: studia podyplomowe podkarpackie, Małopolski Instytut Gospodarczy, szkolenia podkarpackie, Agencja Badawczo Konsultingowa, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczościo, FRP, Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, finanse podkarpackie, dr Krzysztof Kaszuba, usługi finansowe podkarpackie, bankowość podkarpackie, kwalifikacje zawodowe podkarpackie, WSZ, prace badawcze podkarpackie, pożyczki podkarpackie, szkolenie bezrobotnych podkarpackie, planowanie strategiczne podkarpackie, doradztwo podkarpackie, szkolenia dla bezrobotnych podkarpackie, szkolenia podkarpackie, Instytut, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, OWP, podnoszenie kwalifikacji podkarpackie, studia podkarpackie, badania podkarpackie, MIG, WSZ Rzeszów, biznes plan podkarpackie, zarządzanie podkarpackie, rachunkowość podkarpackie, zarządzanie finansami podkarpackie,


Kategorie: Edukacja i Nauka » Ośrodki Naukowo-Badawcze
Edukacja i Nauka » Szkolenia
Edukacja i Nauka » Kursy
Edukacja i Nauka » Szkoły Wyższe Państwowe i Prywatne
Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe


    Dane adresowe:
  • Mickiewicza 1
  • 35-064 Rzeszów
  • Podkarpackie
  • Dane kontaktowe:
  • www.mig.com.pl
  • E-mail: office@mig.com.pl
  • Telefon: +48 (17) 852 61 55
  • Fax:

Lokalizacja firmy na mapie: