Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Bolesławiec - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Bolesławiec
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Bolesławiec Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Bolesławiec

59-700 Bolesławiec
ul. Bankowa 6d
tel.: +48 (75) 644 81 11
fax.: +48 (75) 644 81 11
e-mail: tbs_boleslawiec@pro.onet.pl
strona internetowa: www.tbsboleslawiec.pl

Obszar i zakres działalności TBS Bolesławiec:

T.B.S. w Bolesławcu Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie miasta Bolesławiec. Zgodnie z aktem założycielskim, podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może także:

1. nabywać budynki mieszkalne,
2. przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki
5. prowadzić "inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą" polegającą na:

- sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
- budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
- budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
- przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
- zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno - oświatowe, handlowe lub inne.

Do lipca 2004 r. Spółka zajmowała się wyłącznie budową nowych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych z mieszkaniami na wynajem. Od sierpnia 2004 r. rozpoczęliśmy zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Bolesławiec. Rozpoczynaliśmy od kilkudziesięciu wspólnot w sierpniu 2004 r., aby sukcesywnie powiększać tę ilość aż do aktualnie ponad 430. Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych stanowi obecnie dominujące Ľródło przychodów Spółki i główny przedmiot jej działalności.

W żadnym stopniu jednak nie zmieniło to podstawowych planów inwestycyjnych Spółki w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Spółka realizuje inwestycje w tym zakresie w oparciu o wieloletni program inwestycyjny, który obok wybudowanych już trzech budynków, przewiduje realizację kolejnych trzech budynków przy ul. Śluzowej w Bolesławcu. Pierwszy z nich rozpoczęty zostanie w 2006 r. Przewiduje się, że w miarę realizacji kolejnych inwestycji mieszkaniowych w kilku najbliższych latach przychody z działalności operacyjnej Spółki pochodzić będą w równych częściach z gospodarowania własnym zasobem mieszkaniowym i z zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. W jednakowym stopniu zależy nam zarówno na ilości i jakości budowanych mieszkań jak i na ilości i jakości usług świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, które powierzają naszej firmie zarządzanie swoimi nieruchomościami.

Geneza powstania TBS Bolesławiec:

W dniu 26 czerwca 1999 r. Rada Miejska w Bolesławcu podjęła uchwałę nr XI/77/99 o utworzeniu w naszym mieście Towarzystwa Budownictwa Społecznego jako gminnej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski sporządzony został w dniu 12 stycznia 2000 r. Założycielem i jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Bolesławiec. Decyzją nr 222 z dnia 24.01.2000 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zatwierdził akt założycielski Spółki i w dniu 3 lutego 2000 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Spółka z o.o. została wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Gospodarczym w Jeleniej Górze. Dnia 14 listopada 2001 r. Spółka nasza wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000061984.

Źródło: www.tbsboleslawiec.pl
Słowa kluczowe: domy Bolesławiec, dom Bolesławiec, wynajem mieszkań Bolesławiec, TBS Bolesławiec, budownictwo Bolesławiec, zarządzanie nieruchomościami Bolesławiec, inwestycje budowlane Bolesławiec, mieszkanie Bolesławiec, nieruchomości Bolesławiec, , wynajem Bolesławiec, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bolesławiec, lokale użytkowe Bolesławiec, budowanie domów Bolesławiec, budownictwo mieszkaniowe Bolesławiec


Kategorie: Budownictwo » Budowlane Inwestycje
Nieruchomości » Administracja i Zarządzenie
Nieruchomości » Sprzedaż
Nieruchomości » Wynajem
Nieruchomości » Deweloperzy


    Dane adresowe:
  • Bankowa 6d
  • 59-700 Bolesławiec
  • Dolnośląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.tbsboleslawiec.pl
  • E-mail: tbs_boleslawiec@pro.onet.pl
  • Telefon: +48 (75) 644 81 11
  • Fax: +48 (75) 644 81 11

Lokalizacja firmy na mapie: