Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu




Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

O Uniwersytecie:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji sięgającej 150 lat. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy 60-letnią tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

• Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
• Wydział Inżynierii Kształtowania
• Środowiska i Geodezji
• Wydział Medycyny Weterynaryjnej
• Wydział Nauk o Żywności
• Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

• Doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz kształtowania i ochrony środowiska.
• Doktora nauk weterynaryjnych.
• Doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii.
• Doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii.
• Doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii.
• Doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia oraz kształtowania i ochrony środowiska.
• Doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

źródło: http://www.up.wroc.pl/




Słowa kluczowe: Zootechnika Wrocław, Architektura Krajobrazu Wrocław, Technika Rolnicza I Leśna Wrocław, Ekonomia Wrocław, Inżynieria środowiska Wrocław, Budownictwo Wrocław, Ogrodnictwo Wrocław, Ochrona środowiska Wrocław, Towaroznawstwo, Weterynaria Wrocław, Technologia żywności I żywienie Człowieka, Veterinary Medicine Poland Wrocław, Uczelnie Wrocław, Biotechnologia Wrocław, Szkoły Wyższe Wrocław, Gospodarka Przestrzenna Wrocław, Kierunki Przyrodnicze Wrocław, Rolnictwo Wrocław, Geodezja I Kartografia Wrocław, Biologia Wrocław


Kategorie: Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe
Edukacja i Nauka » Szkoły dla Dorosłych
Edukacja i Nauka » Szkoły Policealne
Edukacja i Nauka » Szkoły Wyższe Państwowe i Prywatne


    Dane adresowe:
  • C. K. Norwida 25/27
  • 50-375 Wrocław
  • Dolnośląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.up.wroc.pl
  • E-mail:
  • Telefon: +48 (71) 320 50 20
  • Fax: +48 (71) 320 54 04, +48 (71) 328 35 76

Lokalizacja firmy na mapie: