Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

O Uniwersytecie:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji sięgającej 150 lat. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy 60-letnią tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

• Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
• Wydział Inżynierii Kształtowania
• Środowiska i Geodezji
• Wydział Medycyny Weterynaryjnej
• Wydział Nauk o Żywności
• Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

• Doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz kształtowania i ochrony środowiska.
• Doktora nauk weterynaryjnych.
• Doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii.
• Doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii.
• Doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii.
• Doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia oraz kształtowania i ochrony środowiska.
• Doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

źródło: http://www.up.wroc.pl/
Słowa kluczowe: Zootechnika Wrocław, Technologia żywności I żywienie Człowieka, Technika Rolnicza I Leśna Wrocław, Inżynieria środowiska Wrocław, Towaroznawstwo, Weterynaria Wrocław, Uczelnie Wrocław, Ekonomia Wrocław, Szkoły Wyższe Wrocław, Kierunki Przyrodnicze Wrocław, Biologia Wrocław, Veterinary Medicine Poland Wrocław, Biotechnologia Wrocław, Ochrona środowiska Wrocław, Budownictwo Wrocław, Ogrodnictwo Wrocław, Rolnictwo Wrocław, Architektura Krajobrazu Wrocław, Gospodarka Przestrzenna Wrocław, Geodezja I Kartografia Wrocław


Kategorie: Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe
Edukacja i Nauka » Szkoły dla Dorosłych
Edukacja i Nauka » Szkoły Policealne
Edukacja i Nauka » Szkoły Wyższe Państwowe i Prywatne


    Dane adresowe:
  • C. K. Norwida 25/27
  • 50-375 Wrocław
  • Dolnośląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.up.wroc.pl
  • E-mail:
  • Telefon: +48 (71) 320 50 20
  • Fax: +48 (71) 320 54 04, +48 (71) 328 35 76

Lokalizacja firmy na mapie: