Firma Remontowo-Budowlana UTIL - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Firma Remontowo-Budowlana UTIL
Firma Remontowo-Budowlana UTIL O FIRMIE

Firma remontowo - budowlana "UTIL" funkcjonuje już od 2001r.


W ciągu wielu lat pracy zdobyliśmy zaufanie klientów świadcząc usługi na najwyższym poziomie jakości. Naszą najważniejszą dewizą jest przede wszystkim bezpieczeństwo i zadowolenie klienta. Troszczymy się bowiem, nie tylko o dobrze wykonaną pracę, ale także o nieskażone środowisko naturalne. Dlatego pracujemy szybko, czysto, dobrze i skutecznie.

Naszą główną specjalizacją jest usuwanie odpadów azbestowych. W tej dziedzinie współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - Zakład Materiałów Budowlanych.

Prace remontowo-budowlane mające na celu demontaż wyrobów zawierających azbest są pracami niebezpiecznymi i wymagają zachowania odpowiednich procedur z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, sanitarnymi i ochrony środowiska, a w szczególności z:

Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002r.

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004r. nr 71 poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U.1998r. nr 45, poz. 280) w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.

Przed przystąpieniem do prac demontażowych dokonujemy wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem robót do odpowiednich instytucji nadzoru budowlanego i inspekcji pracy.

Korzystając z usług naszej firmy otrzymujecie Państwo kompleksową obsługę: usuwanie płyt azbestowych, pakowanie, wywóz i utylizacja oraz oczyszczenie terenu budowy. Nie musicie szukać wielu firm podwykonawczych. Odpowiedzialność za całość prac remontowo-budowlanych wykonanych u Państwa ponosi tylko jedna firma.
Pakowanie eternitu.

Nasi pracownicy to fachowcy o bardzo wysokich kwalifikacjach i uprawnieniach budowlanych. Zostali oni przeszkoleni w zakresie sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest.
Niektóre z ukończonych kursów i szkoleń:
VOLVOX, AGH, AGH, IMBiGS, IMBiGS, AGH, ITB.

Wykonują swą pracę szybko i rzetelnie. W razie potrzeby doradzają w wielu kwestiach remontowo - budowlanych.
Współpracujemy ze specjalistami z dziedziny nadzoru budowlanego, BHP oraz transportu ADR.Stosujemy najnowsze technologie, urządzenia i zabezpieczenia w czasie pracy.
Zdemontowane materiały zawierające azbest przewożone są do unieszkodliwienia zgodnie z konwencją ADR, dotyczącą przewozu materiałów niebezpiecznych. Po zakończeniu wszelkich remontów dokładnie usuwamy zanieczyszczenia i wykonujemy pomiary stężenia włókna azbestowego.

Dysponujemy niezbędnym sprzętem i urządzeniami budowlanymi tj. rusztowanie osłonięte plandekami, drabiny, wagi elektroniczne, samochody z podnośnikami itp.
Uwaga! AZBEST!

Cały teren budowy jest zawsze zabezpieczony i odpowiednio oznakowany. Po zakończeniu robót składamy oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Posiadamy niezbędne certyfikaty, zezwolenia wydane przez odpowiedni urząd miasta lub gminy oraz umowy z wyspecjalizowanymi wysypiskami odpadów.

ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY

Nasza firma oferuje Państwu usługi w zakresie prac remontowo - budowlanych:

demontaż wyrobów azbestowo - cementowych: pokrycia dachowego, elewacji, materiałów izolacyjnych
pakowanie wyrobów azbestowo - cementowych;
wywóz i utylizacja materiałów zawierających azbest

Przed przystąpieniem do prac demontażowych dokonujemy wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem robót do odpowiednich instytucji nadzoru budowlanego i inspekcji pracy. Odpady azbestowo - cementowe ważymy i wystawiamy stosowne dokumenty oraz faktury. Po zakończeniu prac składamy oświadczenie o prawidłowym wykonaniu robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Źródło: www.util.pl
Słowa kluczowe: utylizacja Ryczówek, eternit Ryczówek, rozbiórki, utylizacja, , usługi budowlane, azbest, acekol, dachy, eternit, util, elewacje, chryzotyl Ryczówek, utylizacja azbestu, odpady, azbesto-cement, utylizacja wyrobów azbestowych, Azbest Ryczówek, pokrycia dachowe, budownictwo, odpady azbestowe, firma budowlana, ochrona środowiska, firma remontowa


Kategorie: Budownictwo » Beton, Prefabrykaty Budowlane
Dom i Ogród » Renowacje, Remonty
Usługi » Utylizacja Odpadów
Instytucje Rządowe i Urzędy » Instytucje Publiczne


    Dane adresowe:
  • Dolna 8
  • 32-310 Ryczówek
  • Małopolskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.util.pl
  • E-mail: utilzaclona@wp.pl
  • Telefon: +48 (32) 642 03 11 +48 600 290 778
  • Fax: +48 (32) 642 03 11

Lokalizacja firmy na mapie: