Urząd Miasta i Gminy Radzymin - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Urząd Miasta i Gminy Radzymin O Gminie:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin Aktualności

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia pięknej Ziemi Radzymińskiej, posiadającej niezwykle ciekawą przeszłość i przyszłość, którą chcemy budować w oparciu o doświadczenia historyczne, wartości kulturowe i przyrodnicze - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Miasto Radzymin, jedno z najstarszych miast na Mazowszu, stanowi dziś nie tylko gminne centrum gospodarcze, administracyjne i edukacyjne. Naszym podstawowym atutem jest lokalizacja w obrębie wpływów aglomeracji warszawskiej, na terenach dobrze skomunikowanych ze stolicą oraz znakomite warunki geograficzne. Ich atrakcyjność podnosi niewątpliwie bliskość Zalewu Zegrzyńskiego oraz walory turystyczne tego regionu. Duże możliwości tkwią również w lokalnej społeczności, w przedsiębiorczości i inicjatywie licznych jej przedstawicieli.

Współczesny Radzymin to nowoczesna gmina o charakterze osadniczym i rekreacyjnym, z silną sferą różnorodnych usług, przyjazna dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystująca bogactwo lokalnej tradycji, sukcesywnie podnosząca poziom życia swoich mieszkańców tak, aby wszyscy oni znaleźli godne i rozwojowe warunki życia i pracy.

Priorytetem obecnej kadencji samorządu jest skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje miejskie i gminne, a także wszelkie działania sprzyjające dynamicznemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu.

W swoich zamierzeniach inwestycyjnych nastawiamy się na realny wzrost potencjału gospodarczego funkcjonujących przedsiębiorstw i przyciąganie inwestorów, głównie zewnętrznych. Pragniemy także wesprzeć „ nasze firmy ”oraz ożywić inwestycje realizowane przez kapitał lokalny. Preferujemy wszystkie przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy. W bliskich planach jest również rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego a także dalsza rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej.

Jestem głęboko przekonany, że Radzymin dzięki swemu korzystnemu położeniu, rozwijającej się gospodarce oraz walorom inwestycyjnym jest wreszcie na nowej drodze i stanowi interesującą alternatywę wobec innych gmin.

Zapraszam więc wszystkich: mieszkańców i przyjezdnych, przyszłych osadników, potencjalnych inwestorów i biznes prywatny a także ludzi kultury i edukacji - do wspólnych działań i efektywnej współpracy.

Burmistrz Radzymina
Zbigniew Piotrowski

źródło: http://www.radzymin.pl/asp/
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny Radzymin, Urząd Miasta i Gminy Radzymin, akt ślubu Radzymin, akt urodzenia Radzymin, ewidencja ludności Radzymin, akt zgonu Radzymin, dowód osobisty Radzymin, meldunek Radzymin, urząd stanu cywilnego Radzymin, urząd miejski Radzymin, Urząd Miasta Radzymin, Urząd Gminy Radzymin


Kategorie: Instytucje Rządowe i Urzędy » Urzędy Miast i Gmin
Instytucje Rządowe i Urzędy » Instytucje Publiczne


    Dane adresowe:
  • ul. Plac Kościuszki 2
  • 05-250 Radzymin
  • Mazowieckie
  • Dane kontaktowe:
  • www.radzymin.pl
  • E-mail: umig@radzymin.pl
  • Telefon: +48 (22) 786-62-92
  • Fax: +48 (22) 786-51-95

Lokalizacja firmy na mapie: