Urząd Miasta i Gminy Radzymin - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Urząd Miasta i Gminy Radzymin O Gminie:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin Aktualności

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia pięknej Ziemi Radzymińskiej, posiadającej niezwykle ciekawą przeszłość i przyszłość, którą chcemy budować w oparciu o doświadczenia historyczne, wartości kulturowe i przyrodnicze - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Miasto Radzymin, jedno z najstarszych miast na Mazowszu, stanowi dziś nie tylko gminne centrum gospodarcze, administracyjne i edukacyjne. Naszym podstawowym atutem jest lokalizacja w obrębie wpływów aglomeracji warszawskiej, na terenach dobrze skomunikowanych ze stolicą oraz znakomite warunki geograficzne. Ich atrakcyjność podnosi niewątpliwie bliskość Zalewu Zegrzyńskiego oraz walory turystyczne tego regionu. Duże możliwości tkwią również w lokalnej społeczności, w przedsiębiorczości i inicjatywie licznych jej przedstawicieli.

Współczesny Radzymin to nowoczesna gmina o charakterze osadniczym i rekreacyjnym, z silną sferą różnorodnych usług, przyjazna dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystująca bogactwo lokalnej tradycji, sukcesywnie podnosząca poziom życia swoich mieszkańców tak, aby wszyscy oni znaleźli godne i rozwojowe warunki życia i pracy.

Priorytetem obecnej kadencji samorządu jest skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje miejskie i gminne, a także wszelkie działania sprzyjające dynamicznemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu.

W swoich zamierzeniach inwestycyjnych nastawiamy się na realny wzrost potencjału gospodarczego funkcjonujących przedsiębiorstw i przyciąganie inwestorów, głównie zewnętrznych. Pragniemy także wesprzeć „ nasze firmy ”oraz ożywić inwestycje realizowane przez kapitał lokalny. Preferujemy wszystkie przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy. W bliskich planach jest również rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego a także dalsza rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej.

Jestem głęboko przekonany, że Radzymin dzięki swemu korzystnemu położeniu, rozwijającej się gospodarce oraz walorom inwestycyjnym jest wreszcie na nowej drodze i stanowi interesującą alternatywę wobec innych gmin.

Zapraszam więc wszystkich: mieszkańców i przyjezdnych, przyszłych osadników, potencjalnych inwestorów i biznes prywatny a także ludzi kultury i edukacji - do wspólnych działań i efektywnej współpracy.

Burmistrz Radzymina
Zbigniew Piotrowski

źródło: http://www.radzymin.pl/asp/
Słowa kluczowe: meldunek Radzymin, akt urodzenia Radzymin, urząd miejski Radzymin, dowód osobisty Radzymin, urząd stanu cywilnego Radzymin, samorząd terytorialny Radzymin, akt zgonu Radzymin, Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Urząd Miasta Radzymin, akt ślubu Radzymin, Urząd Gminy Radzymin, ewidencja ludności Radzymin


Kategorie: Instytucje Rządowe i Urzędy » Urzędy Miast i Gmin
Instytucje Rządowe i Urzędy » Instytucje Publiczne


    Dane adresowe:
  • ul. Plac Kościuszki 2
  • 05-250 Radzymin
  • Mazowieckie
  • Dane kontaktowe:
  • www.radzymin.pl
  • E-mail: umig@radzymin.pl
  • Telefon: +48 (22) 786-62-92
  • Fax: +48 (22) 786-51-95

Lokalizacja firmy na mapie: