Kancelaria Radców Prawnych Pacho Kucharska, Kancelaria Radców Prawnych Częstochowa, Radca Prawny Aleksandra Pacho, Radca Prawny Elżbieta Kucharska - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Kancelaria Radców Prawnych Pacho Kucharska, Kancelaria Radców Prawnych Częstochowa, Radca Prawny Aleksandra Pacho, Radca Prawny Elżbieta Kucharska
Zakres usług

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług prawnych wyznaczają normy ustawowe ustanowione w Ustawie o radcach prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2010, nr 10, poz. 65):

Art. 4 ust. 1 Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Oznacza to, że – za wyjątkiem występowania w procesie karnym lub karno-skarbowym w charakterze obrońcy – uprawnienia radcy prawnego i adwokata są równe.

Kancelaria świadczy usługi w następujących formach:

bieżące porady prawne, opinie prawne, projekty umów i innych oświadczeń woli;
stała obsługa prawna kompleksowa lub w uzgodnionym zakresie;
reprezentacja przed organami władzy publicznej (np. sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, komornikami sądowymi, organami administracji państwowej i samorządowej) i instytucjami finansowymi (np. banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe);
pomoc i asysta przy negocjacjach, zawieraniu umów, rozwiązywaniu sporów;
szkolenia dla przedsiębiorców, instytucji i ich pracowników;
szeroko rozumiana windykacja należności.

Kancelaria najczęściej świadczy usługi w następujących dziedzinach:

prawo gospodarcze;
prawo nowych technologii;
prawo pracy;
prawo autorskie;
prawo cywilne;
prawo administracyjne;
prawo podatkowe.

    Dane adresowe:
  • ul. Dąbrowskiego 8
  • 42-200 Częstochowa
  • Śląskie
  • Dane kontaktowe:
  • katalo.pl/?action=site&id=2773
  • E-mail: pacho.kucharska@gmail.com
  • Telefon: +48 (34) 366 45 92
  • Fax: +48 (34) 366 45 92

Lokalizacja firmy na mapie: