Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Profil działalności

CLAiO jest wyspecjalizowaną jednostką, realizującą prace naukowo-badawcze i aplikacyjne w zakresie chemicznych źródeł prądu.

Podstawowe kierunki prowadzonych prac obejmują akumulatory ołowiowe, akumulatory litowo-jonowe i litowo-polimerowe, akumulatory niklowo-wodorkowe, baterie rezerwowe (specjalne), technologie procesów produkcji chemicznych źródeł prądu, materiały używane w bateriach i akumulatorach. W zakresie naszych zainteresowań badawczych znajduje się również problematyka związana z ochroną środowiska naturalnego przed substancjami zawartymi w zużytych chemicznych źródłach prądu.

Poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi zajmującymi się zbliżoną tematyką z jednej, oraz producentami chemicznych źródeł prądu z drugiej strony, rozwijane są badania nad nowymi materiałami do chemicznych źródeł prądu oraz nowymi układami prądotwórczymi.
CLAiO współpracuje również z instytucjami zainteresowanymi opracowaniem nowych źródeł prądu o zastosowaniu wysoce specjalistycznym. W oparciu o wyniki własnych prac, na potrzeby odbiorców specjalnych, prowadzona jest produkcja baterii rezerwowych aktywowanych termicznie oraz lotniczych baterii akumulatorowych.

CLAiO posiada kompetentną kadrę naukowo-badawczą, z tytułami doktorskimi. Specjaliści powołani są do udziału w pracach organizacji międzynarodowych (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC z siedzibą w Brukseli, Międzynarodowe Stowarzyszenie Elektrochemiczne ISE w Genewie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Chemicznych Źródeł Prądu INTERBAT w Moskwie).

Nowoczesne wyposażenie i unikatowa aparatura pomiarowa, poparte kwalifikacjami doświadczonej kadry, umożliwiają prowadzenie badań fizykochemicznych surowców i materiałów oraz badania elektrochemiczne i elektryczne baterii i akumulatorów.

Doświadczenia badawcze i produkcyjne wykorzystywane są przy ekspertyzach technicznych i analizach konstrukcyjno-technologicznych oraz przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń technologicznych dla jednostek badawczych i firm produkcyjnych.

Ponadto CLAiO prowadzi szkolenia z zakresu chemicznych źródeł prądu.

Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, przeprowadza badania wszystkich rodzajów chemicznych źródeł prądu produkcji krajowej i zagranicznej, w zakresie sprawdzania parametrów elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

W strukturze CLAiO działa również Zakład Certyfikacji, który jest akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji Jednostką Certyfikującą Wyroby. Posiada uprawnienia do prowadzenia certyfikacji chemicznych źródeł prądu.

Przedstawiciel CLAiO bierze udział w pracach Komisji Normalizacyjnej nr KT 54 zajmującej się chemicznymi źródłami prądu.

Usługi:

-Badania wyrobów w akredytowanym laboratorium
-Badania surowców, materiałów i półfabrykatów
-Badania materiałów elektrodowych w ogniwach
-Opracowania, analizy i doradztwo
-Projektowanie, opracowywanie technologii
-Badania patentowe

Wyroby:

-Baterie i akumulatory specjalne
-Urządzenia laboratoryjne

Certyfikacja:

-Certyfikacja wyrobów
Słowa kluczowe: Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, CLAiO, doradztwo, badania wyrobów, badania chemicznych źródeł prądu, badania półfabrykatów, analizy, badnia materiałów, producent baterii specjalnych, Instytut Metali Nieżelaznych, badania w laboratorium, producent akumulatorów specjalnych, badania materiałów elektrodowych, szkolenia z zakresu chemicznych źródeł prądu, CLAiO poznań, szkolenia, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, akumulatory, badania patentowe, baterie, producent urządzeń laboratoryjnych, opracowywanie technologii, badania materiałó alektrodowych w odniwach, badania chemicznych źródeł prądu, urządzenia laboratoryjne, projektowanie technologii, badania chemicznych, opracowania, certyfikacja wyrobów, badania surowców, chemiczne źródła prądu, certyfikacja chemicznych źródeł prądu,


Kategorie: Producenci i Hurtownie » Laboratoria - Sprzęt, Wyposażenie
Edukacja i Nauka » Szkolenia
Edukacja i Nauka » Ośrodki Naukowo-Badawcze
Przemysł » Metale Metalurgia
Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe


    Dane adresowe:
  • Forteczna 12
  • 61-362 Poznań
  • Wielkopolskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.claio.poznan.pl
  • E-mail: claio@claio.poznan.pl
  • Telefon: +48 (61) 27 97 800
  • Fax: +48 (61) 27 97 897

Lokalizacja firmy na mapie: