Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Profil działalności

CLAiO jest wyspecjalizowaną jednostką, realizującą prace naukowo-badawcze i aplikacyjne w zakresie chemicznych źródeł prądu.

Podstawowe kierunki prowadzonych prac obejmują akumulatory ołowiowe, akumulatory litowo-jonowe i litowo-polimerowe, akumulatory niklowo-wodorkowe, baterie rezerwowe (specjalne), technologie procesów produkcji chemicznych źródeł prądu, materiały używane w bateriach i akumulatorach. W zakresie naszych zainteresowań badawczych znajduje się również problematyka związana z ochroną środowiska naturalnego przed substancjami zawartymi w zużytych chemicznych źródłach prądu.

Poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi zajmującymi się zbliżoną tematyką z jednej, oraz producentami chemicznych źródeł prądu z drugiej strony, rozwijane są badania nad nowymi materiałami do chemicznych źródeł prądu oraz nowymi układami prądotwórczymi.
CLAiO współpracuje również z instytucjami zainteresowanymi opracowaniem nowych źródeł prądu o zastosowaniu wysoce specjalistycznym. W oparciu o wyniki własnych prac, na potrzeby odbiorców specjalnych, prowadzona jest produkcja baterii rezerwowych aktywowanych termicznie oraz lotniczych baterii akumulatorowych.

CLAiO posiada kompetentną kadrę naukowo-badawczą, z tytułami doktorskimi. Specjaliści powołani są do udziału w pracach organizacji międzynarodowych (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC z siedzibą w Brukseli, Międzynarodowe Stowarzyszenie Elektrochemiczne ISE w Genewie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Chemicznych Źródeł Prądu INTERBAT w Moskwie).

Nowoczesne wyposażenie i unikatowa aparatura pomiarowa, poparte kwalifikacjami doświadczonej kadry, umożliwiają prowadzenie badań fizykochemicznych surowców i materiałów oraz badania elektrochemiczne i elektryczne baterii i akumulatorów.

Doświadczenia badawcze i produkcyjne wykorzystywane są przy ekspertyzach technicznych i analizach konstrukcyjno-technologicznych oraz przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń technologicznych dla jednostek badawczych i firm produkcyjnych.

Ponadto CLAiO prowadzi szkolenia z zakresu chemicznych źródeł prądu.

Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, przeprowadza badania wszystkich rodzajów chemicznych źródeł prądu produkcji krajowej i zagranicznej, w zakresie sprawdzania parametrów elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

W strukturze CLAiO działa również Zakład Certyfikacji, który jest akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji Jednostką Certyfikującą Wyroby. Posiada uprawnienia do prowadzenia certyfikacji chemicznych źródeł prądu.

Przedstawiciel CLAiO bierze udział w pracach Komisji Normalizacyjnej nr KT 54 zajmującej się chemicznymi źródłami prądu.

Usługi:

-Badania wyrobów w akredytowanym laboratorium
-Badania surowców, materiałów i półfabrykatów
-Badania materiałów elektrodowych w ogniwach
-Opracowania, analizy i doradztwo
-Projektowanie, opracowywanie technologii
-Badania patentowe

Wyroby:

-Baterie i akumulatory specjalne
-Urządzenia laboratoryjne

Certyfikacja:

-Certyfikacja wyrobów
Słowa kluczowe: Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, badania w laboratorium, akumulatory, badania materiałó alektrodowych w odniwach, producent baterii specjalnych, badnia materiałów, badania patentowe, urządzenia laboratoryjne, , badania surowców, Instytut Metali Nieżelaznych, opracowywanie technologii, certyfikacja wyrobów, badania wyrobów, badania chemicznych, badania chemicznych źródeł prądu, doradztwo, baterie, chemiczne źródła prądu, CLAiO, CLAiO poznań, badania materiałów elektrodowych, badania chemicznych źródeł prądu, analizy, producent urządzeń laboratoryjnych, Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, opracowania, projektowanie technologii, szkolenia, szkolenia z zakresu chemicznych źródeł prądu, badania półfabrykatów, certyfikacja chemicznych źródeł prądu, producent akumulatorów specjalnych


Kategorie: Producenci i Hurtownie » Laboratoria - Sprzęt, Wyposażenie
Edukacja i Nauka » Szkolenia
Edukacja i Nauka » Ośrodki Naukowo-Badawcze
Przemysł » Metale Metalurgia
Edukacja i Nauka » Instytuty, Laboratoria, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe


    Dane adresowe:
  • Forteczna 12
  • 61-362 Poznań
  • Wielkopolskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.claio.poznan.pl
  • E-mail: claio@claio.poznan.pl
  • Telefon: +48 (61) 27 97 800
  • Fax: +48 (61) 27 97 897

Lokalizacja firmy na mapie: