Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego
Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM W BIAŁYMSTOKU
REWALIDACJI, RESOCJALIZACJI I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


jest najstarszą pedagogiczną i sportową uczelnią zawodową w Regionie Podlaskim, edukującą pedagogów resocjalizacji, rehabilitacji społecznej oraz trenerów, instruktorów i nauczycieli sportu.
Kolegium łączy tradycje rzetelnego kształćenia akademickiego z nowoczesnością studiów zawodowych, przygotowującą do profesjonalnego wykonywania zawodu. Posiada akredytację europejską EURODIR, patronaty uniwersytetów i akademii polskich oraz współpracuje z uczleniami zagranicznymi, w których nasi studenci odywają staże i praktyki zawodowe.

Tylko w Nauczycielskim Kolegium w Białymstoku:
*Dyplom Liccencjata Akademii Warszawskiej i Gdańskiej,
*Kontynuacja studiów magisterskich w prestiżowych uczelniach,
*Dyplom Kolegium z uprawnieniami nauczycielskimi,
*Studiujesz dwa kierunki jednocześnie,
*Najlepsza kadra uniwersytecka i sportowa,
*Bezpośredni kontakt z wykładowcą, zainteresowanie każdym studentem,
*Praktyki w placówkach specjalistycznych już na I roku,
*Praktyki zagraniczne w Niemczech, Finlandii, Francji, Szwajcarii, Portugalii i Hiszpanii,
*Obozy sportowe zimowe i letnie,
*Udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, pedagogicznych i edukacyjnych,
*Kursy psychopedagogiczne, instruktorskie i trenerskie,
*Warsztaty i fakultety psychoedagogiczne, penitencjarne, socjoterapeutyczne,
*Aktywna działalność Samorządu Studenckiego,
*Wolontariat studencki na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży patologicznej i niepełnosprawnej,
*Akademicki Związek Sportowy,
*Pomoc w znalezieniu pracy w Polsce i zagranicą.

STUDIUJ U NAS!

Źródło: http://nkrriwf.pl/index.php?kat=1
Słowa kluczowe: pedagogika resocjalizacyjna Białystok, studia Białystok, szkoła Białystok, pedagogika społeczna Białystok, szkoła wyższa Białystok, pedagogika rewalidacyjna Białystok, wychowanie fizyczne Białystok, białystok, podlaskie, uczelnia Białystok, studia zawodowe Białystok, kolegium Białystok, resocjalizacja Białystok, nauczycielskie Białystok, Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku, rewalidacja Białystok


Kategorie: Edukacja i Nauka » Szkoły Wyższe Państwowe i Prywatne
Edukacja i Nauka » Kolegia Nauczycielskie
Edukacja i Nauka » Szkoły Policealne


    Dane adresowe:
  • Świętojańska 12
  • 15-082 Białystok
  • Podlaskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.nkrriwf.pl
  • E-mail: sekretariat@nkrriwf.pl
  • Telefon: +48 (85) 732 22 25 +48 (85) 732 22 42
  • Fax: +48 (85) 732 22 25

Lokalizacja firmy na mapie: