Nadleśnictwo Staszów - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Nadleśnictwo Staszów
Nadleśnictwo Staszów Nadleśnictwo Staszów nie należy do najmniejszych nadleśnictw. Pod jego zarządem znajduje się niemal 20 tyś ha lasów. Zajmujemy się też lasami prywatnymi na powierzchni ok.8 tyś ha.Nasz zasięg terytorialny zamyka się w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego obejmując powiaty: opatowski, sandomierski i staszowski czyli od Wisły na południu po próg Gór Świętokrzyskich na północy.

Jest to bardzo ciekawy przyrodniczo teren. Rzeźba terenu to wynik procesów górotwórczych i działalności akumulacyjnej i denudacyjnej lodowców. Najbardziej urozmaiconą, pagórkowata rzeźbę wykazują tereny dzielnicy Gór Świętokrzyskich. Tworzą ja kopulaste wzniesienia “Pasma Wygiełzowskiego” pokryte lasami i polami. Natomiast Wyżyna Sandomierska to wyżynny, mocno falisty obszar. W swojej wschodniej części pokryta jest ona grubą (sięgająca miejscami 30 metrów) warstwa lessów, w których działania erozyjne spowodowały powstanie gęstej sieci, niekiedy bardzo stromych jarów i wąwozów. Pozostała część obszaru N-ctwa Staszów ma raczej charakter równinny, fragmentami falisty. Poza wspomnianymi wcześniej lessami, w budowie geologicznej spośród utworów czwartorzędowych występują tu głównie piaski zwałowe i wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. Z utworów tych wytworzyły się przede wszystkim gleby brunatne, rdzawe oraz bielicowe, a na płytko zalegających glinach, gleby opadowo-glejowe.
Słowa kluczowe: sprzedaż drewna Staszów, Staszów, drewno Staszów, nadleśnictwo staszów, gospodarka leśna Staszów, sprzedaż nieruchomości Staszów, drzewa liściaste Staszów, lasy państwowe Staszów, przetargi leśne Staszów, sprzedaż drzewa Staszów, ochrona lasu Staszów, nadleśnictwo, edukacja Staszów, doradztwo leśne Staszów, drzewa iglaste Staszów


Kategorie: Producenci i Hurtownie » Drewno
Przemysł » Ochrona Środowiska
Instytucje Rządowe i Urzędy » Instytucje Publiczne


    Dane adresowe:
  • Oględowska 4
  • 28-200 Staszów
  • Świętokrzyskie
  • Dane kontaktowe:
  • radom.lasy.gov.pl/staszow
  • E-mail: staszow@radom.lasy.gov.pl
  • Telefon: +48 (15) 864 68 20
  • Fax: +48 (15) 864 68 40

Lokalizacja firmy na mapie: