Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Sp.z o.o. - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Sp.z o.o.
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Sp.z o.o. Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Sp.z o.o.

ul. Jagiellończyka 16
14-200 14-200

tel./fax (89) 648 45 35

e-mail: itbs.ilawa@pro.onet.pl
Słowa kluczowe: mieszkania, budownictwo, nieruchomości, mieszkania na wynajem, zarządzanie, Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami: administracja, inwestycje budowlane


Kategorie: Nieruchomości » Wynajem
Nieruchomości » Wycena nieruchomości
Nieruchomości » Ochrona
Nieruchomości » Sprzedaż
Nieruchomości » Administracja i Zarządzenie


Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

1) nabywać budynki mieszkalne;

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i użytkowymi nie stanowiącymi własności Spółki;

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;

b) budowaniu budynków wielorodzinnych i znajdujących się w tych budynkach lokali użytkowych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

d) przeprowadzania remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki;

e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.

    Dane adresowe:
  • ul. Jagiellończyka 16
  • 14-200 Iława
  • Warmińsko-mazurskie
  • Dane kontaktowe:
  • itbs-ilawa.pl
  • E-mail: itbs.ilawa@pro.onet.pl
  • Telefon: +48 (89) 648 45 35
  • Fax: +48 (89) 648 45 35

Lokalizacja firmy na mapie: