Nadleśnictwo Miękinia - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Nadleśnictwo Miękinia
Nadleśnictwo Miękinia Nadleśnictwo Miękinia w obecnym kształcie organizacyjnym (tj. składające się z obrębów leśnych - Miękinia i Sobótka) powstało na podstawie pisma Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nr 4 z dnia 11 stycznia 1978 roku. W jego skład weszły dwa oddzielne dotąd nadleśnictwa - Miękinia i Sobótka. Deklarowanym celem takiego działania było wzmocnienie organizacyjne nadleśnictwa jako jednostki gospodarczej - rozbudowa zaplecza technicznego i usługowego oraz branżowych służb specjalistycznych.

Dawne nadleśnictwa (Miękinia i Sobótka), z połączenia których powstało obecne nadleśnictwo Miękinia, zostały utworzone w 1945r. na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944r. Lasy, które weszły w skład obu utworzonych nadleśnictw, do 1945r. stanowiły po części własność państwową, dużą lub średnią własność ziemską, własność komunalną miasta Wrocław, a także własność chłopską lub drobnych właścicieli. Początkowo podzielono je na dziesięć leśnictw, a po przyłączeniu obrębu Sobótka liczy ono obecnie szesnaście leśnictw. Prowadzona w latach 1944 - 1946 gospodarka leśna w nowopowstałych nadleśnictwach, to przede wszystkim zabiegi o charakterze sanitarnym oraz usuwanie zaległości hodowlanych z ostatnich lat wojny. Obecnie Nadleśnictwo Miękinia obejmuje tereny leśne, które stanowi 537 kompleksów leśnych, w tym 453 nie przekracza 20 ha, a sześć z nich ma powierzchnię powyżej 500 ha. Jedynie masyw Ślęży charakteryzuje się zwartym kompleksem o łącznej powierzchni 4385 ha. Na terenie Nadleśnictwa utworzony został Ślężański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy. Znajdują się też cztery rezerwaty przyrody: "Łąka Sulistrowicka", "Zabór", "Góra Radunia" i "Góra Ślęża".


Od 1946r. prowadzona w obu nadleśnictwach gospodarka leśna oparta była na sporządzanych planach urządzeniowych:

* przybliżona tabela klas wieku - sporządzona w 1946r.

* prowizoryczny plan urządzenia lasu obejmujący okres 10 lat - sporządzony dla obu nadleśnictw w 1950r.

* pięcioletnie plany użytkowania przedrębnego - sporządzone w 1954r.

* pięcioletnie plany użytkowania rębnego - sporządzone w 1955r.

* plan definitywnego urządzenia lasu - obowiązujący w obu nadleśnictwach od 1.X.1957r. do 30.IX.1967r.

* pierwsza rewizja planu urządzenia lasu - obowiązująca w nadleśnictwie Miękinia od 1.X.1968r. do 30.IX.1978r., w nadleśnictwie Sobótka - od. 1.X.1977r. do 30.IX.1987r.

* druga rewizja planu urządzenia lasu - obowiązująca w obrębie Miękinia od 1.I.1980r. do 31.XII.1989r.

* trzecia rewizja planu urządzenia lasu - obowiązująca w obu obrębach nadleśnictwa Miękinia od 1.I.1993r. do 31.XII.2002r.

* czwarta rewizja planu urządzenia lasu - obecnie obowiązująca w obu obrębach nadleśnictwa Miękinia od 1.I.2002r. do 31.XII.2011r.

Z okresu przedwojennego, zachowały się jedynie dane historyczne dotyczące gospodarki leśnej w lasach państwowych Masywu Ślęży (o powierzchni 2832 ha). Łączny roczny rozmiar użytkowania głównego wynosił 16766 m3 grubizny netto, co stanowiło przeciętnie rocznie 5,92 m3 z 1 ha. Głównym sposobem użytkowania była rębnia smugowa o szerokości pasa 30 m, przy 3-5 letnim nawrocie cięć.
Słowa kluczowe: Turystyka dolnośląskie, Nadleśnictwo dolnośląskie, Ochrona przyrody dolnośląskie, Lasy Wrocław, Lasy Miękinia, Ochrona Przyrody Wrocław, Nadleśnictwo Miękinia, Nadleśnictwo Wrocław


Kategorie: Instytucje Rządowe i Urzędy » Instytucje Publiczne
Przemysł » Ochrona Środowiska


    Dane adresowe:
  • Sportowa 2
  • 55-330 Miękinia
  • Dolnośląskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia
  • E-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
  • Telefon: +48 (71) 314 00 63; +48 (71) 314 00 64
  • Fax: +48 (71) 317 81 84

Lokalizacja firmy na mapie: