Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP Kazimierz Kokowski - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP Kazimierz Kokowski
Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP Kazimierz Kokowski Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP Kazimierz Kokowski

Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest firmą franchisingową funkcjonującą od 1998 roku.


Naszym Klientom oferujemy cały szereg usług z zakresu doradztwa i szkoleń oraz rzeczoznawstwa.


Sferą naszych zainteresowań jest głównie tematyka związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz maszynami i urządzeniami technicznymi.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy stałą i doraźną obsługę firm. W ramach obsługi wykonujemy wszystkie zadania przypisane służbie bhp.

4-osobowa załoga Ośrodka to specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. W działalności szkoleniowej i rzeczoznawczej udzielają się również wysokowykwalifikowani specjaliści współpracujący z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP.

Jesteśmy dyspozycyjni przez całą dobę i otwarci na rozwiązanie każdego problemu wiążącego się z naszą działalnością.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.

źródło: http://www.odkirsimp.pl
Słowa kluczowe: obsługa bhp, kursy wózki jezdniowe, służba bhp, kursy suwnice, znak CE, kursy na wózki, kursy kierowców wózków jezdniowych, ocena ryzyka zawodowego, kursy operatorów wózków jezdniowych, kursy kierowców wózków widłowych, szkolenia okresowe bhp, prawo pracy, bhp Kielce, rzeczoznawcy bhp, ocena zgodności maszyn i urządzeń, szkolenia I pomocy, szkolenia wstępne bhp, kursy obsługi suwnic, bhp świętokrzyskie, kursy wózki widłowe, kursy na wózki widłowe, kursy operatorów suwnic, urządzeń i pojazdów, , wycena maszyn, ekspertyzy techniczne, kursy na wózki widłowe Kielce, Simp Kielce: szkolenia bhp, dokumentacja wypadku przy pracy, kursy operatorów wózków widłowych, bhp, instrukcje obsługi, opinie techniczne, szkolenia ppoż, dokumentacje techniczno-ruchowe, DTR


Kategorie: Biuro » Szkolenia
Biuro » BHP
Edukacja i Nauka » Kursy Zawodowe
Edukacja i Nauka » Szkolenia
Edukacja i Nauka » Kursy


Proponujemy:

Kompleksowe usługi w zakresie bhp i ppoż
Szkolenia wstępne w zakresie bhp i ppoż.
Szkolenia okresowe w zkresie bhp i ppoż dla:
- pracodawców i osób kierujących pracownikami;
- pracowników inżynieryjno-technicznych;
- pracowników administracyjno-biurowych i innych;
- pracowników na stanowiskach robotniczych.
Przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Konsultacje w zakresie opracowywanych instrukcji stanowiskowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych.
Opracowywanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).
Szkolenia z zakresu organizacji pracy na wysokościach i doboru sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.
Przeglądy warunków pracy.
Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
Doradztwo w zakresie bhp i ppoż.
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenia w zakresie ewakuacji pracowników.
Ekspertyzy techniczne.
Opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.
Wyceny maszyn i urządzeń.
Ocena minimalnych wymagań maszyn i urządzeń.
Ocena zasadniczych wymagań maszyn i urządzeń.
Kursy operatorów wózków jezdniowych, operatorów żurawi i operatorów suwnic.
Pomiary natężenia oświetlenia.
Oceny zgodności i nadawanie znaku CE

    Dane adresowe:
  • Sienkiewicza 48/50
  • 25-501 Kielce
  • Świętokrzyskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.odkirsimp.pl
  • E-mail: odkirsimp@odkirsimp.pl
  • Telefon: +48 (41) 344 33 07 +48 728-852-022
  • Fax: +48 (41) 344 33 07

Lokalizacja firmy na mapie: