Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP Kazimierz Kokowski - Katalo.pl - Profesjonalny Katalog Firm

Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP Kazimierz Kokowski
Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP Kazimierz Kokowski Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP Kazimierz Kokowski

Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest firmą franchisingową funkcjonującą od 1998 roku.


Naszym Klientom oferujemy cały szereg usług z zakresu doradztwa i szkoleń oraz rzeczoznawstwa.


Sferą naszych zainteresowań jest głównie tematyka związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz maszynami i urządzeniami technicznymi.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy stałą i doraźną obsługę firm. W ramach obsługi wykonujemy wszystkie zadania przypisane służbie bhp.

4-osobowa załoga Ośrodka to specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. W działalności szkoleniowej i rzeczoznawczej udzielają się również wysokowykwalifikowani specjaliści współpracujący z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP.

Jesteśmy dyspozycyjni przez całą dobę i otwarci na rozwiązanie każdego problemu wiążącego się z naszą działalnością.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.

źródło: http://www.odkirsimp.pl
Słowa kluczowe: szkolenia I pomocy, ocena zgodności maszyn i urządzeń, Simp Kielce: szkolenia bhp, , obsługa bhp, dokumentacje techniczno-ruchowe, szkolenia ppoż, rzeczoznawcy bhp, służba bhp, kursy wózki jezdniowe, kursy na wózki widłowe, kursy na wózki, znak CE, kursy wózki widłowe, kursy na wózki widłowe Kielce, kursy operatorów wózków jezdniowych, kursy operatorów suwnic, bhp Kielce, ocena ryzyka zawodowego, urządzeń i pojazdów, kursy suwnice, kursy operatorów wózków widłowych, szkolenia okresowe bhp, DTR, kursy kierowców wózków widłowych, opinie techniczne, kursy obsługi suwnic, bhp świętokrzyskie, ekspertyzy techniczne, kursy kierowców wózków jezdniowych, wycena maszyn, szkolenia wstępne bhp, dokumentacja wypadku przy pracy, bhp, prawo pracy, instrukcje obsługi


Kategorie: Biuro » Szkolenia
Biuro » BHP
Edukacja i Nauka » Kursy Zawodowe
Edukacja i Nauka » Szkolenia
Edukacja i Nauka » Kursy


Proponujemy:

Kompleksowe usługi w zakresie bhp i ppoż
Szkolenia wstępne w zakresie bhp i ppoż.
Szkolenia okresowe w zkresie bhp i ppoż dla:
- pracodawców i osób kierujących pracownikami;
- pracowników inżynieryjno-technicznych;
- pracowników administracyjno-biurowych i innych;
- pracowników na stanowiskach robotniczych.
Przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Konsultacje w zakresie opracowywanych instrukcji stanowiskowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych.
Opracowywanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).
Szkolenia z zakresu organizacji pracy na wysokościach i doboru sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.
Przeglądy warunków pracy.
Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
Doradztwo w zakresie bhp i ppoż.
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenia w zakresie ewakuacji pracowników.
Ekspertyzy techniczne.
Opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.
Wyceny maszyn i urządzeń.
Ocena minimalnych wymagań maszyn i urządzeń.
Ocena zasadniczych wymagań maszyn i urządzeń.
Kursy operatorów wózków jezdniowych, operatorów żurawi i operatorów suwnic.
Pomiary natężenia oświetlenia.
Oceny zgodności i nadawanie znaku CE

    Dane adresowe:
  • Sienkiewicza 48/50
  • 25-501 Kielce
  • Świętokrzyskie
  • Dane kontaktowe:
  • www.odkirsimp.pl
  • E-mail: odkirsimp@odkirsimp.pl
  • Telefon: +48 (41) 344 33 07 +48 728-852-022
  • Fax: +48 (41) 344 33 07

Lokalizacja firmy na mapie: