Regulamin:

1. Zgłoszenie strony do Katalo.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem dodania wpisu do katalogu jest rejestracja użytkownika. Zarówno rejestracja, jak i późniejsze użytkowanie katalogu jest całkowicie bezpłatne. Prócz płatnych wpisów
3. Treść zgłaszanej strony wymaga zgodności tematycznej z wybraną przez użytkownika kategorią.
4. W przypadku braku potrzebnej podkategorii, istnieje możliwość zgłoszenia propozycji utworzenia nowej, celem dokładnego umieszczenia wpisu w katalogu.
5. Akceptowane są jedynie firmy, domeny natomiast subdomeny nie są brane pod uwagę przez moderatora katalogu.
6. Nie dopuszcza się zgłaszania firm niezarejestrowanych w momencie sprawdzania przez moderatora
7. Od użytkownika wymaga się możliwie dokładnego opisywania proponowanej strony:

- opis musi się składać z min 10, max 1500 znaków
- konieczne jest zastosowanie poprawnych form językowych i gramatycznych
- spójnych pod względem treści / nie dopuszcza się stosowania nieczytelnych znaków czy powielania opisów
- opisy nie mogą zawierać adresów URL, adresów e-mail, adresów zamieszkania czy numerów telefonów

8. Zawartość strony musi być zgodna z polskim prawem, nieakceptowane są wpisy:
- o tematyce pornograficznej lub erotycznej
- naruszające godność człowieka / treści faszystowskie, rasistowskie, propagujące przemoc
- zachęcające do zakupu produktów nielegalnych na terenie Polski
- reklamujących hazard

9. Strona użytkownika musi zawierać treści w języku polskim.
10. Podczas weryfikacji stron użytkowników moderator bierze pod uwagę: tematykę strony, wartość merytoryczną oraz stylistykę treści, wykonanie i częstotliwość aktualizacji strony.
11. W przypadku akceptacji wpisu przez moderatora katalogu, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
12. Decyzję o dodaniu wpisu do katalogu podejmuje moderator; zastrzega sobie także prawo do modyfikowania treści użytkownika oraz ewentualnego usunięcia istniejącego wpisu bez podania przyczyny.
13. Strony naruszające regulamin mogą zostać usunięte bez powiadomienia użytkownika zgłaszającego wpis.
14. Moderator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.